Hidak a Pándzsa patakon


1898. november 16-án adták át az új Pándzsa hidakat, melyeket Wünsh Róbert vállalata vasbeton technológiával épített.

Győr város közigazgatási bizottsága 1898. januárjában két új Pándzsa-híd építtetéséről döntött.

A veszprémi út áthelyezése. A város Szabadhegy mellett a veszprémi törvényhatósági út egy részét áthelyezi s a Pándzsa-éren új hidat épít, ezen vámot szed. E polgármesteri határozatot Goda Béla alispán megfelebbezi különösen a vámszedési jogra nézve. A közig. biz. a fellebbezést elutasította, mert itt nem új vámszedési jogról, hanem egy réginek áthelyezéséről van szó.

A pápai út Pándzsa-hídja szintén újjá lesz építve, az új hidra átszáll a régi hid vámjoga. A vármegye ezt is megfelebbezte, amely felebbezést a közig. bizottság az előbbi okokból visszautasította volna, de minthogy 1 nappal elkésetten lett az beadva, tehát ez okból utasította vissza.” (Győri Hírlap, 1898. 01. 11.)

A Magyar Ipar, 1898. 01. 16-i számában meg is jelent a pályázati felhívás a hidak építésére.

Vasbetonhidak építése. Győr szab. kir. város polgármesteri hivatala a veszprémi
törv. úton a Pándzsa patakon építendő 6.0 m. hosszú vasbetonhid és a kapcsolatos útépítési és mederszabályozási munkálatokra, továbbá a pápai tvh. közúton egy 6.0 m. hosszú vasbeton híd építési és kapcsolatos munkálataira pályázatot hirdet. Határidő február 28. déli 12 óra.”

A pályázatot Wünsh Róbert vállalata nyerte meg és az új hidakat 1898. októberére megépítette.

„Győr szab. kir. város által épített 6.0 m. nyílású híd a pándzsa-éren keresztül. Wünsh Róbert építő-vállalata.” 1898. (A kép forrásaRómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. Leltári szám/regisztrációs szám: 377)

„A pándzsahidak megnyitása. A pándzsahidak már elkészültek s a város polgármestere a kereskedelmi ministerhez a hidak teherpróbájának kitűzése iránt előterjesztést tett. A város november hó közepére kérte a terminus megállapítását. A hídhoz vezető utat a városi mérnöki hivatal a hó folyamán megcsináltatta, az már járható s igy a jövő hónap második felében a hidat hivatalosan átadják a forgalomnak.” (Győri Hírlap, 1898. 10. 23.)

„— A Pándzsahid próbája. Tegnap kezdték meg az uj pánzsahid terhelési próbáját és a hozzávezető utak felülvizsgálását A terhelési próbát Novák Ferencz kir. mérnök vezette. A megjelent, bizottság kimondta, hogy a terhelési próba sikere esetén a hidat és utakat a közforgalomnak azonnal átadja.” (Győri Hírlap, 1898. 11. 17.)

A közölt fénykép a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tulajdona.

A korabeli újságcikkek a DRKPMK digitális gyűjteményéből származnak.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

húsz − 14 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját