A szigeti vámház


1896. október elsején foglalta el helyét a vámszedő a Hübner Jenő által tervezett új szigeti vámházban a Híd (ma Rát Mátyás) téren.

A szi­geti vashid építése (1893. október 19-én adták át) folytán a szigeti hídnál volt vámházat lebontották s a vámsorompót Szigetbe helyezték át. A vámszedőnek az egyik boltban volt a hivatalos helyisége.

1894-ben a tanács javaslatot tett, hogy a híd innenső felén egy állandó bódét építsenek a hidvám beszedésére. A terveket Hübner Jenő budapesti műépítész készítette el. Hübner úr munkássága nem volt ismeretlen Győrben, többek közt ő tervezte a Városházát és a Szentháromság kórházat is.

KM_227 Q76

Hübner Jenő két tervet készített. Az egyik 4100, a másik 5000 forint költséget igényelt.

Új vámház. A győrvárosi, szigeti vashíd közelében építeni szándékolt új vámház tervrajzait már elkészítette Hübner Jenő műépítész. E tervrajzok az új vám házat igen csinos alakban, toronnyal tüntetik fel, mely ha elkészül, egyik kiváló díszét fogja képezni a városnak. E vámház fölépítését már régebben elhatározta a közönség, de eleintén nem volt szó arról, hogy az épület valamelyes csinosabb stylben legyen felépítve és csak a két hónappal ezelőtt tartott közgyűlésen
határoztatott el, egyik városi bizottsági tagnak az indítványára, hogy a vámház a modern igényeknek és a tér szépségének megfelelően legyen felépítve. És ezzel a város csín tekintetében ismét csak nyer.”
(Győri Közlöny, 1895. 07. 25.)

Az építkezésre pályázatot írtak ki.

„Az új vámházra kihírdetett pályázat tegnapelőtt járt le. Összesen egy pályázat nyujtatott be, a Shlichteré, aki 6711 frt. 47 krért hajlandó elkészíteni az épületet. A bizottság a pályázatot kiadta veleményezés és tanulmányozás végett a mérnöki és számvevői hivatalnak. — Különben a vám ház dolgában újabban az a változás állott be, hogy Kiss Ferenc főjegyző, polgármesterhelyettes a tegnapi tanácsülésen kijelentette, miszerint ő nem látja hivatottnak a tanácsot, hogy a költségvetésben előirányzott összegnél, (5000 frtnál) jóval többe kerülő terv kiviteléhez hozzájáruljon, s azért indítványozza, hogy ezt az ügyet terjeszszék közgyűlés elé s nyerjen az ott bármily elintézést, ő ezen különvéleményét fentartja. A tanács a polgármesterhelyettes ezen indítványát elfogadta oly módosítással, hogy tekintettel az ügy sürgősségére, egy rendkívüli közgyűlés hivassék össze.” (Győri Közlöny, 1895. 08. 18.)

A közgyülés kimonda, hogy a vámházat az előírt tervezet szerint elkészítteti, és az összeget az előre nem látható kiadásokra való tekintettel 7000 forintra kiegészíti. A munka kivitelezésével Shlichter Károly és fia céget bízta meg.

Az új vámház építése 1896. április 13-án kezdődött meg, májusban már a tető alá került, majd október 1-én átadták rendeltetésének.

A Híd tér a szigeti vámházzal (Képeslap, postabélyegzés 1903)

1905. január elsejével Sziget Révfaluval együtt Győr városrésze lett, ezzel megszűnt az épület vámház funkciója. 1907-ben nyolc évi bérbeadásra hirdették meg az épületet. 1908-ban a szigeti hidat is áthelyezték az új Rábca meder fölé a Szarvas utca végéhez.

Az egykori vámház a Bercsényi ligetből fotózva 1935-ben

Galéria az egykori vámházról:

Kapcsolódó bejegyzés:

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

12 + 7 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját