Altabak-ház, Győr 1984


Az Altabak-ház Győrött a Bécsi kapu (Köztársaság, Erzsébet) tér 12 sz. alatt található.

Az épület rövid története:

Első ismert tulajdonosa a XVI. század utolsó éveiben Kapornaky Ferenc, a vár főkapitányának titkára volt, aki 1617-ben a végrendeletében a győri magyar nemességnek és polgárságnak hagyta, majd Altabak János prépostkanonok veszi meg és 1620-ban újjáépíti. 1652-ben a vár katonai hatósága alá kerül ( az új tulajdonos, Thuckner Boldizsár Ferenc győri seregkapitány által). A telekkönyv 1703-ban  Pisterki-féle emeletes sarokházként említi. Az emeleten hat szoba, a földszinten kisebb-nagyobb szobák, korcsmaszoba, konyha, két bolt és a pincében nyolc lóra való istálló. A XVIII. – XIX. században a  tulajdonosai között volt Ott Kristóf kereskedő, Korniss Ferenc győri segédpüspök, Hufnágel József  győri városi szenátor (1775), Mészáros János  táblabíró (1809), és a Szodtfried kereskedő család. Ebben az időben jelentősebb átépítés nem történt. Néhány kisebb átalakításra azonban a XX. században még sor került. 1922-ben beépítették az udvart, a kaput áthelyezték, a földszinten üzleteket alakítottak ki. 1929-ben a tető és a kapu leég. 1957-es helyreállításkor Varga István és Borsa Antal tervei szerint a kaput új ajtószárnyakkal eredeti helyére állították vissza, és ekkor bontották ki az udvari árkádsor oszlopait is.

Képeink nagy része az 1984-es felméréskor készült

Felhasznált irodalom: Jenei – Koppány: Magyar műemlékek – Győr, 1964

Fotók: Persa András

 Az Altabak-ház tűz után 1929  fotó a  Fátay Tamás: Győr. Városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között, 2011 könyvből

A tűz után 1927

 

Erzsébet tér 1930 körül

 

Erzsébet tér

 

Köztársaság tér

 

Köztársaság tér – Alkotmány u. sarok a két kapuval

 

A Szabadsajtó utcai sarokerkély

 

A Szabadsajtó utcai sarokerkély

 

Utcai homlokzat

 

Az Alkotmány u.

 

Az Alkotmány u.

 

Az Ott-ház felől

A Szabadsajtó utcai sarokerkély 1920-as évek

 

Az Ott-ház felől, 1920-as évek (Glück fotó)

 

A helyreállított kapu

 

A helyreállított kapu

 

Kapu az északi homlokzaton (Alkotmány u.)

 

A délnyugati erkély belülről

 

A 2. sz. lakás bejárata, ( XVIII. sz.)

 

A 3. sz. lakás ajtaja az udvarban

 

A 4. sz. lakás ajtaja

 

A 120. sz. helyiség mennyezeti stukkója

 

A földszinti üzlethelység pillére és boltozata

 

Az 1.sz. lakás bejárata (XVIII. sz)

 

A földszinti iroda boltozata

 

A földszinti iroda boltozata

 

A földszinti iroda XVIII. sz-i ajtaja

 

Az irattár boltozata

 

A kapualj és a lépcsőház

 

A kapualj

 

Kovácsoltvas korlát (XVIII. sz.)

 

Lépcsőház emelet mennyezetstukkó dísze

 

A mosókonyha ajtaja

 

A mosókonyha boltozata

 

Udvar

 

Udvar

 

Az udvar és a tetőtéri loggia

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat Facebook-on, illetve már itt, a weboldalon is.

Havi rendszeres támogatást az alábbi gombbal és az összeg kiválasztásával kezdeményezhetsz:

You may also like

Szólj hozzá!

Főszerkesztő

Kozma Endre

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”