A győri Székeskáptalan bérháza


A győri Székeskáptalan 1931-ben egy bérházat építtetett a Jedlik Ányos utca 2-4-6-8. számú telkeken.

A győri Székeskáptalan két lakóház építési terveire hirdetett pályázatot 1930. novemberében. Az egyik ház egyemeletes magánház, a másik kétemeletes bérház üzlethelyiségekkel és 2—3 szobás lakásokkal. Az egyemeletes ház tervére első díjul 250 pengőt, második díjul 150 pengőt, a kétemeletes ház tervére pedig első díjul 700 pengőt, második díjul 400 pengőt tűzött ki. Pályázati határidő letelte 1930. december 1. déli 12 óra volt.

A pályázat nyertese Marschall Béla győri építőmester lett.

A régi házak bontására szintén versenytárgyalást írtak ki.

„Versenytárgyalási hirdetmény.
A Győri Székeskáptalan a tulajdonát képező Káptalandomb 17. és 19., valamint a Jedlik Ányos utca 2, 4, 6. és 8. sz. telken lévő régi lakóházak lebontására, illetve a bontásból kikerült anyagok megvételére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A zárt és lepecsételt borítékban elhelyezett ajánlatok legkésőbb folyó évi február hó 20-án déli 12 óráig a Székeskáptalan Gazdasági Hivatalában, Káptalandomb 5. sz, benyújtandók, ahol az ajánlati űrlap és részletes feltételek is beszerezhetők.
Győr, 1931. február hó 4-én.
Dr. Balics Lajos, nagyprépost
(Dunántúli Hírlap, 1931.02.05.)

A házak lebontása után még a tavasszal megkezdődött a kétemeletes bérház építése, melyre 300.000 pengőt irányoztak elő.

„Épitkezés miatt áthelyezte üzletét Kuster Jenő vendéglős.

A Székeskáptalan építkezései miatt Kuster Jenő vendéglős Jedlik Ányos utca 6. szám alatti vendéglőjét, amely 63 év óta van a Kuster család birtokában, Kossuth Lajos utca 136-os számú saját házába helyezte át. Az új helyiségét 29 én, vasárnap adják át a forgalomnak. Érdekes, hogy a bezárt vendéglő lakóház tartozékában néhai Kuster Béla hét gyermeket nevelt az élet számára, közöttük a mostani vendéglőst is. Eddigi vendégeitől ezúton is búcsút vesz az újvárosi viszontlátás reményében.” (Dunántúli Hírlap, 1931.03.27.)

Az építkezéssel gyorsan haladtak. Júliusban már tető alatt volt a ház.

„A székeskáptalan bérházának bokrétaünnepe.
Hangulatos, szép bokrétaünnepséget rendezett tegnap délután a győri Székeskáptalan bérházának munkásserege abból az alkalomból, hogy a hatalmas, művészi szépségű palota tető alá került.
Az ünnepségen megjelent Balics Lajos, dr. nagyprépost Zalka László dr. prelátuskanonok, Czingraber Lajos prépostkanonok, Marschall Béla építész, a bérház építője és a Dunántúli Hírlap munkatársa.
Marschall Béla lendületes szép szavakkal üdvözölte a káptalant és köszönte meg, hogy ezekben a súlyos időkben 120 munkásnak adott kenyeret.
Isten áldását kérte a Székeskáptalan tagjaira, az építő munkásokra és az épületre.
Mikó Sándor kőműves a munkások nevében üdvözölte a káptalant és köszönte meg a munkaalkalmat.
Az elhangzott beszédekre Balics Lajos dr. nagyprépost válaszolt.
— Nagy örömünkre szolgált, hogy az építkezést megkezdhettük — mondotta. — A káptalan jövedelmezőbb vállalkozásba is kezdhetett volna, de az volt az elv, hogy segíteni kell a nehéz időben és kenyeret kell adni a munkásságnak.
— Testvérek között érzem magamat az önök körében.
— A Szentírásban az áll: ha az Isten nem építi a házat, hiába fáradozik azon az ember. Az Isten megsegített bennünket, a ház felépült. Köszönöm önöknek a becsületes munkát. Isten áldja meg valamennyiüket.
A nagy éljenzéssel fogadott beszéd után a nagyprépost és a káptalan ott levő tagjai sorban koccintottak a munkavezetőkkel.
A munkások pénzjutalmat, kenyeret, húst és bort kaptak.” (Dunántúli Hírl
ap, 1931.07.17.)

1931. szeptemberében teljesen elkészült a ház, mely a Jedlik Ányos utca 8-as számot kapta.

November elején Komondy Miklós nyitott cukrászdát a ház déli sarkán.

Komondy úr hírdetése (Dunántúli Hírlap, 1931.11.08.)
Kreszta Ferencné, szül. Vitaszek Jozefin és Kreszta Ilona a Kreszta-ház sarkánál 1936-ban. Háttérben a Jedlik Ányos utca 8. sz. ház a Komondy cukrászdával. 1936. (A kép forrása: Duszin Ádám)

1935. októberében ifj. Boros József műszerész, lakatos nyit műhelyt a cukrászda helyén.

ifj. Boros József műhelye a cukrászda helyén 1938-ban (Kép: fortepan_115858)

1931. decemberében egy fűszerüzlet is helyet kapott az épület északi sarkán, mely a Vaskakas nevet viselte.

Tóth Gyula Győri Vaskakas fűszerüzletének hírdetése (Dunántúli Hírlap, 1931.12.08.)
Jobb oldalt a Jedlik Ányos utca 8. sz. 1950 körül
A Jedlik Ányos utca 1977-ben

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

20 − 6 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját