Kakas- és csillagfeltétel Győrött.


1906. április 16-án, húsvét másodnapján, délután 3 órakor tették fel Győrben az épülő új református templomra a kálvinista templomok jelvényét, a csillagot.

A Dnántúli Protestáns Lap így írt:

” Kakas- és csillagfeltétel Győrött.

Húsvét másodnapján délután 3 órakor tették fel Győrben az épülő új ref. templomra a kálvinista templomok jelvényét, a csillagot. A kakas már fenn ragyogott szombat óta, nagy csodálkozására a pápista atyafiaknak, kik nem akarták azt elhinni, hogy a püspök, t. i. a győri kath. püspök azt megengedi. Már kora délután pár ezer ember hullámzott a paróchia udvarán s a templom előtt. A győri reformátusság csaknem teljes számban jelen volt. Ott volt a presbitérium, Szalay kir. tan. gondnokkal az élén, az áll. tanítónőképezde növendékei Karsay Jolán vezetése mellett.

A csillag feltevése az új református templom tornyára (Képeslap)

A csillagot, miután Szabó Jolán kisasszony hatalmas nemzetiszínű szalagot kötött rá, felhúzták a magasba s ráillesztették a már készen álló fatartóra. Gömbjében iratot helyeztek el, melyből megtudhatja a jövendő, hogy Hauser György presbiter készítette a csillagot, (ugyancsak Ő csináltatta ingyen a körülbelül 200 korona értékű kakast is Pentsy tanár tervrajza szerint) s hogy feltevése a magyar ipar tulipántos tavaszán történt.

Az elhelyezés után Petánovits bádogos-mester felköszöntőt mondott a torony tetejéről, utánna pedig, hagyományos szokás szerint, poharat ürítettek s az üres poharat földre dobták.

Ezután a közönség az udvarra gyülekezett, hol az egyházi énekkir az „Égi Atyánk, nagy Istenünk” kezdetű éneket adta elő Vaskó László főtanító vezetése mellett, a gyönyörű écek után Szabó Zsigmond lelkész tartott szép beszédet, melyet jövő számunkban közlünk. A Miatyánk elhangzása után ismét az énekkar énekelt, előadván igen szépen az „Óh fogadd el hajlékodnak” kezdetű éneket. Végül a közönség énekelte a XC. zsoltárt.

A református templom látképe a Széna tér felől (Fotó: Glück József – NM122_Gyor_Reformatus_templom)

A nagy történelmi múlttal dicsekedhető egyház sok szenvedés és sanyaruság után újra az elsők közé küzdi magát. Temploma, mely 80.000 koronába kerül, okt. 31-re készen lesz. Három harangját már megöntötték, 9700 koronába kerül, melyet a soproni Seltenhofer-cégnek 5 év alatt kell lefizetni. Öukéntes adományokból harangokra eddig 1400 korona jött be, az adakozás folyton tart, de adakozhatnak is a győriek, mert olyan szép templomot, mint ez lesz, nem igen találnak Dunántúl. Szakértők mondják, hogy Győrbeu az új ref. templom a legszebb templom. Excelsior !

A ref. templom 1910 körül (Képeslap)

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

kettő × 5 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját