Püspöki tápintézet


1883-ban az Apátúr utca – Bástya utca sarokházban püspöki tápintézet létesült Győr város szegény diákjai részére.

A Győri Közlöny, 1883. július 20-i száma így írt:

” Tápintézet Győrött.

Arany elmének — gyöngy a gondolatja, tartja a közmondás. Egy ilyen gyöngy-gondolat fogamzott meg legújabban Győregyházmegye vezérférfiának is aranyos lelkében s ez a gondolat minap már annyira megérett, hogy néhány hét múlva már életbe lépő ténynyé is válik. Hjah! a szeretet találékony!

A szegény deákoknak városunkban eddig legnagyobb jóltevőik voltak a győri megyés püspök s a kanonokok. Évenkint rendesen húszra ment azon szegénysorsú praeparandísták és diákok száma, kik készpénzbeli segélyt nyertek a püspöki jótékonyság útján, igen sokan pedig a szemináriumokban s egyes kanonokoknál nyertek élelmezést.

A megyés püspöknek azon jó gondolata támadt, hogy jó volna a szegénysorsú diákok számára egy rendes „ tápintézet “-et szervezni, ahol részint ingyenesen, részint csekély 6 frt. havidíj mellett ellátást nyerhetnének.

A Püspöki tápintézet egy 1903-ban postázott képeslapon. (Németh Vilmos gyűjteményéből)

Az intézet azonban csak ugy tarthatja fenn magát, ha legalább 40 növendék után az illető dijak biztosan befolynak; mert csakis a tömegesebb részvételben rejlik az olcsóság.

Mindazonáltal felhívjuk a szülők és gyámok figyelmét azon felhívásra, mely lapunk mai számában alább olvasható; mert szép ugyan az az ingyenesség, de nem szabad csupán erre támaszkodni. A megyés püspök úr őexcellentiája a tápintézet ügyeinek vezetését a győri „Szent-Erzsébet-egylet“-re óhajtván ruházni, az ügyet tüzetesen megbeszélte az egylet elnöknőjével, Szilágyi Gáspárné úrhölgygyel.

A tápintézet szervezete. (Győri Közlöny, 1883. 07. 20.)

A II. vh. után az épületben egy ideig trafik,

Kép: OMF vizgálat 1950

majd a Brády család szabósága működött 2012-ig.

Brády szabóság a tápntézet egykori épületében az 1980-as évek vége felé.

Az épületet 2012 nyarán bontották el, helyére, egy azóta is kihasználatlan, nyolc üzlethelyiséggel és egy kávézóval kialakított Delikát Ház épült.

Összehasínlítás képpen egy akkor és most fotó:

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

három × 2 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját