Árvíz 1940 márciusában.


1940. márciusában jeges ár vonult le a Rábán, mely az uszodai kis gyaloghidat is elsodorta és csaknem tömegszerencsétlenséget okozott.

A korabeli újságok így számoltak be az eseményről.

„Vasárnap délután csaknem tömegszerencsétlenséget idézett elő Győrben a Rába áradása. A Rába hídján egész nap sokan ácsorogtak és nézték a megdagadt folyó jeges vizének rohanását. Délután 5 óra tájban néhány hatalmas jégtábla nekirohant a hídoszlopoknak, kimozdította a híd lábát, mire inogni kezdett az egész híd. Az emberek rémülten menekültek. Nagy szerencse volt, hogy a híd lassan dőlt bele a folyóba, úgyhogy az embereknek még idejében sikerült elmenekülniök. A híd teljesen eltűnt a jeges áradatban.” (Sopronvármegye, 1940. 03. 19.)

Az uszodai gyaloghíd 1938-ban. Ezt a hidat döntötte le az ár 1940. március 17-én. (Fotó: Nagy József / fortepan_264192)

„Rombolt a Rába Győrött

Vasárnap estére elsodorta az uszoda előtti fahidat

Sűrű korzó csodálja napok óta a Rába játékát

Vasárnap virradóra kacér játékba kezdett a Rába Győrnél – Vágtató tempót kezdtek a zavaros hullámok, hátukon jégkockák hintáztak, ritka látvány volt. Messziről hallani lehetett a víz rohanó zúgását, ahogyan a Radó-téri kőkoszorút mosta. Sok nézője sereglett össze a partról.

És a vendégeknek a Rába külön számmal is kedveskedett, úgy hat óra tájban az uszoda előtti fahidat megingatta, azután megroppantotta, az ócska, kopott gerendák nyögtek az ár ereje alatt, a híd közönsége felkavart pánikban menekült a partra — szerencsére időben. Baleset és kár nem történt mert a hidat ugyan ki sajnálja? Ünneprontója volt esztendők óta a megrokkant, időmarta gerendás „bürü“ annak a hangulatos, levegős, kellemes benyomású miliőnek, amelyet az utóbbi évek a Cziráky-tér és a Radó-tér ölelkezésénél kialakítottak. Nehezen szánták rá a csákányt, senkisem akart „hóhéra“ lenni a hídnak, legalább így bárki lelkiismeretfurdalása nélkül megszabadult tőle a város és helyébe bizonyára máris tervezik a modern, tájhasonuló, vasbeton, karcsú ívelésű pillér nélküli hidat?
És ennek csak örülni tudunk.

Az uszodai gyaloghíd roncsa a megáradt Rábában. Háttérben a karmelita templom és rendház (Fotó: Nagy József / fortepan_264430)

Vasárnap délután könnyen végzetessé válható szerencsétlenséget okozott a jeges áradat a kis-Rába hídjánál. Egész napon át csoportosan tartózkodtak a hidon a sétálók és gyönyörködtek az alant rohanó sárga sebes áradatban. Szédítő volt nézni az örvénylő és félelmetes zúgással rohanó sárga vizet, mégis a kiváncsi emberek sokasága tartózkodott egész napon át a hídon és amikor délután a híd kettéroppant valóságos szerencse volt, hogy mind ez lassan történt és volt idő a menekülésre.

Délután öt óra táján már a hatalmas viznyomástól is elferdült a híd és amikor néhány hatalmasabb jégtáblát cipelt hátán a viz egyenesen a hídlábnak, az óvatosabbak nagysietve elhagyták a hidat. Sokan megvárták amíg a jég nekisodródik a hidlábnak. Ott összetorlódott, majd nagy reccsenés hallatszott és ebben a pillanatban megingott az egész alkotmány.

Az emberek kiabálva menekültek róla és csak a híd aránylag lassú eldőlésének tulajdonítható, bogy emberéletben nem esett kár. Ha valaki a vízbe esik, kimenteni lehetetlenség lett volna. Hamasoran rendőrök érkeztek a helyszínre, lezárták a hídfőt és éjszaka azután az egész bedőlt a vízbe. Közepét leszakította egy újabb jégtábla, úgy meredt bele a híd két vége a vízbe egészen hétfő déli egy óráig, amikor a partra erősítette Iáncok elszakadtak a hatalmas viznyomástól és a hídroncs uszoda felőli része is elsüllyedt a hullámokban.” (Győri Nemzeti Hírlap, 1940. 05. 19.)

A további képek más helyszínen, de ugyanabban az időben készültek.

A Radó sziget déli része. Háttérben a tűzoltóság mászótornya, jobb szélen a Horthy (ma Petőfi) híd. (Fotó: Nagy József / fortepan_264413)
A regattaház és a zenepavilon a Radó sziget déli részén. (Fotó: Nagy József / fortepan_264428)
A regattaház és a zenepavilon a Radó sziget déli részén. (Fotó: Nagy József / fortepan_264429)
Csónakházak a Rába-parton (Fotó: Nagy József / fortepan_264427)
A GyTE csónakház (Fotó: Nagy József / fortepan_264431)
A Mosoni-Duna és a Rába összefolyása. Háttérben az uszoda és a Cziráky-obeliszk (Fotó: Nagy József / fortepan_264415)
A Kossuth (Révfalui) híd látképe a GyICsE csónakháztól. Bal oldalt a Csermák-ház Révfaluban (Fotó: Nagy József / fortepan_264432)

Szinte napra pontosan 1963. márciusában szintén jeges ár „végzett” az uszodai gyaloghíddal.

Kapcsolódó bejegyzés >https://regigyor.hu/vegyes/az-ifjusag-hidja-ujjaepitese-1963/

Az idézett újságcikkek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér digitalizált dokumentumaiban találhatók.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

11 − 8 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját