A pinnyédi Jézus szíve kápolna


A pinnyédi kápolna Zalka János püspök bőkezűségéből építtetett a pinnyédi katolikus hívek számára 1899-ben, Schlichter Lajos tervei szerint melyet az építés évében az árvíz miatt felszentelni nem lehetett, így a kápolna megáldását 1900. június 24-én vasárnap tartották.

A Jézus szíve kápolna felszenteléséről így tudósított a Győri Hírlap 1900. június 26-i száma:

A pinnyédi kápolna-szentelés

Zalka János (Veszkény, 1820. dec. 16. – Győr, 1901. jan. 16.) megyés püspök pinnyédi híveinek a múlt évben Schlichter Lajos tervei szerint csinos kis kápolnát építtetett , amelyet akkor az árvíz folytán felszentelni nem lehetett. A megáldást, a püspök súlyos betegsége folytán vasárnapon Beidl Alajos pápai praelátus és püspöki helynök végezte, Ruschek Antal kerületi esperes,

Horváth Lajos újvárosi plébános, akihez a pinnyédi hívek tartoznak, Bedy Vincze sz. széki jegyző, Kapuy Elek sekrestyeigazgató, Szentiványi püspöki szertartó, Borossay káplán és több kispap segédlete mellett. A hívek, a Győr-szigeti és pinnyédi tűzoltóság a kápolna közelében felállított diadalkapunál várták a püspöki helynököt, kit kis fehérbe öltözött leányka üdvözölt, csokrot nyújtva át, a község hálája jeléül. A felszentelés szertartásai után Gerebenics Sándor karkáplán mondott rövid, lelkes beszédet.

A pinnyédi kápolna 1939-ben (Kép: fortepan_43332 / Id. Konok Tamás)

A szertartás közben és a mise alatt Horváth Antal újvárosi tanító vezetése alatt, harmónium hangjai mellett az újvárosi iskolásfiúk énekeltek szép egyházi dalokat. A felszentelési ünnepségen részt vett az egész Pinnyéd község apraján-nagyján kívül nagy közönség leginkább Győr-Szigetből, Szodtfriedt József főszolgabíró,

Schlichter Lajos, a kápolna építője, a püspöki uradalmi tisztikar, és Dittricb abdai jegyző kinek körébe Pinnyéd község beosztva van. Az ünnepség végeztével a távozó püspöki helynököt ismét egy kis leányka üdvözölte s kérte, hogy a község háláját fejezze ki a beteg főpásztor előtt, s adja át neki a második szép rózsacsokrot.

A pinnyédi kápolna 1939-ben (Kép: fortepan_43748 / Id. Konok Tamás)

A püspöki helynök mindkét alkalommal meleg szavakban fejezte ki örömét, s megígérte, hogy a kérést teljesíti, a pinnyédiek virágcsokra ott is díszelgett a püspöki díszebéd asztalán. Fél egykor volt a püspökvárban a díszebéd, melyre hivatalosak voltak, kik a felszentelés ünnepségén és hivataluk folytán részt vettek számra harminczan. Az agg püspök maga fogadta vendégeit, valamennyivel kezet fogott, sőt az asztalnál is helyet foglalt, de onnét csakhamar eltávozott. Szodfriedt főszolgabíró mondott a főpásztorra igen kedves felköszöntőt, melyet a püspök nevében Beidl Alajos püspöki helynök viszonzott. A felszentelő püspöki helynöknek talpraesett felköszöntőben, Fürstall Gyula pinnyédi elöljáró köszönte meg fáradozásait, annyi áldást kívánva reá, a mennyit ő osztott a kápolnára s a pinnyédi hívekre. Délután istentisztelet zárta be az ünnepségeket, melyek nagy örömet szereztek a pinnyédi híveknek.”

A felszentelés eseményére emlékeztet a szentély déli falának külsején elhelyezett tábla, melynek feliratán ez olvasható: 1900. JÉZUS KRISZTUS AZ ISTENEMBER ÉL, URALKODIK PARANCSOL. A pinnyédi kápolna napjainkig az újvárosi Urunk színeváltozása templom filiája.

Pinnyéd község a Minisztertanács határozata alapján 1950. szeptember 1-jén lett Győr város része.

Felhasznált irodalom: Biczó Zalán – Zsebedics József: Győr-Pinnyéd története és hitélete

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

tizennyolc + egy =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját