Harangszentelés Újvárosban


1927. június 12-én szentelték fel az újvárosi római katholikus templom új harangjait.

Nagyszabású ünnepélyre került sor 1927. június 12-én Újvárosban. Ekkor szentelték fel a róm. kath. templomból háborús célokra elvitt harangok helyébe a budapesti Slezák-cég által készített 3 darab új harangot, melyek közül a legnagyobb 12 mázsa súlyú.

A Dunántúli Hírlap 1927. június 14-i száma így írt az eseményről:

„Az újvárosi róm. kath. hitközség örömkönnyek között avatta fel új harangjait

A harangok melódiája a mariazelli harangokéhoz hasonló. — A legnagyobb harang tizenkét mázsás

Győr, jun. 12.

Fényes ünnepe, volt vasárnap a győrújvárosi róm. kath. hitközségnek. Az újvárosi híveknek ugyanis régi vágyuk teljesült akkor, amidőn a háborúba elvitt harangok helyett az újakat köszönthették. A hitközség minden tagja a legnagyobb áldozatok árán is hajlandó volt a hiányzó harangok beszerzésére. Győrújváros szegény polgárai is szívesen adakoztak a nemes célra. A gyűjtés olyan erővel indult meg, hogy a hitközség a budapesti jóhírnevű Slezák harangöntő cégnek mintegy 160—170 milliós rendelést adhatott.

A három új harang néhány nappal ezelőtt érkezett meg a fővárosból. A harangokat a hitközség területére vasárnap reggel 7 órakor vitték ünnepélyes körmenetben. A nagy, virágokkal feldíszített kocsit négy fehér magyar ökör húzta, elől fehérruhás lányok, fent a kocsin pedig a harangok mellett angyalszárnnyal díszített kislányok állottak.

feldíszített kocsit négy fehér magyar ökör húzta

A harangszentelés, illetőleg a harangkeresztelés a templom melletti, térségen fél 10 órakor kezdődött. A fényes ünnepségen ott voltak a város mint kegyúr képviseletében Farkas Mátyás polgármester, Erdélyi Iván és Kiss Géza tanácsosok, továbbá a többi egyházközségek kiküldöttei. A harangokat a leventék diszcsapata őrizte.

Fetser Antal megyéspüspök végezte a felszentelés gyönyörű szertartását. A harangokat a megyésfőpásztor kívülről és belülről szenteltvízzel lemosta, olajjal és krizmával megkente.

Az első, 12 mázsa súlyú harangot a »Jó Pásztor« tiszteletére szentelte fel. A nagy harang felírása ez: »Jöjjetek Hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és Én megenyhitlek titeket.«

A második harang a Magyarok Nagyasszonya tiszteletét hirdeti. Felírása: »Magyarok Nagyasszonya könyörögj, szegény megcsonkított hazánkért.« Mikor a megyésfőpásztor e felírást elolvasta, köny csordult ki a szeméből s vele együtt örömkönyben úszott az egész ünneplő hitközség.

A harmadik harang Szent József tiszteletére készült. Felírása : Szent József, a haldoklók Pártfogója, könyörögj érettünk.

Az ünneplő közönség

A harangszentelési búcsút a rá következő vasárnap, június 19-én tartották a Bercsényi-ligeti GyAC pályán.

A fotók Torma Attila gyűjteményéből származnak.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

14 − 8 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját