Árvíz Győrött, 1883


“Már három nap óta folytonos izgalomban és rettegésben tartja városi közönségünket három folyónk: Duna, Rába és Rábcza vizeinek rohamos emelkedése. Győrvárosra szomoru sors vár, mert Újváros nagy része már víz alatt áll, sőt a Bástya-utczában a tűzoltó szertár előtt is a csatornából felbuggyant a víz és ezen utcza házainak pinczéi teljesen megteltek vízzel.” (Győri Közlöny, 1883. január 4.)

“Rémes napok – Ránk nehezült ismét az Isten sujtó keze. A vízár, mint egy őrült, letépte lánczait. Az ma éjjel a töltés magasságán felül emelkedett s most már Győrsziget, mely magának Győrvárosnak egyik népes külvárosa, egészen víz alá merült, s a lakosságot kiköltöztették, menekülni volt kénytelen mindenki. Hasonló sors érte Révfalu, Pataháza és Pinnyéd községeket is. Napközben mindenhonnan aggasztó hírek érkeztek. Vasárnap este 11 óra után Révfaluban szakított és éjfél után 3 órakor dynamit lövések jelezték a vízár berohanását Győrszigetbe is. A zúgó ár emberemlékezet óta ily rombolást Győrött nem vitt véghez, a lakatlanul maradt házak egymásután düledeznek s a még megmaradottak is megrepedezve csak a körülöttük képződött jégréteg által vannak támogatva, ha felenged az idő, ezek is rommá válnak, betemetve lakóik összes értékét. 10.000 léleknél több maradt hajlék nélkül. (Győri Közlöny, 1883. január 11.)

“Mindenütt, amerre szem ellát, a pusztulás, rombolás, az inség és nyomor rémes képei tűnnek előnkbe. Az eddig összedőlt házak száma Újvárosban 35, Győrszigetben 11, Révfaluban 18, Pataházán minden ház, kivéva három kőből épültet” (Győri Közlöny, 1883. január 15.)

Ismeretlen fotós képei Szigetben készültek 1883 januárjában

Ezt az utcát sajnos nem tudtam azonosítani

 

Birkmayer János kőfaragó a Kletzár ( ma Knézich ) u. 3. sz. alatt, a háttérben jobbra a Szent Rókus plébániatemplom

Képek: Győr Város Levéltára

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat Facebook-on, illetve már itt, a weboldalon is.

Havi rendszeres támogatást az alábbi gombbal és az összeg kiválasztásával kezdeményezhetsz:

You may also like

Szólj hozzá!

Főszerkesztő

Kozma Endre

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”