Győr, Rába-parti rakodó


1875-ben alakult meg a GYSEV részvénytársaság a vasútvonal megépítésére és üzemeltetésére. A Győr és Sopron közötti pályaszakasz (86 km) 1876-ra készült el.

“Bécs már évek óta erőfeszítéseket tesz, hogy a gabonakereskedés terén  Budapestet megelőzze, de eddig még a kis Győr városát sem volt képes háttérbe szorítani. Győr birtokában van mindazon vállalatoknak, melyeket egy-egy virágzó gabonakereskedést igényel. A kereskedés emberemlékezet óta olyan elterjedt és olyan jó hírnek örvend, melyet elhomályosítani nem lehet. Sőt, a forgalom állandóan növekszik. Míg 1866-ban 3 millió, 1867-ben 4 millió, mázsa gabonát szállítanak el évenként Győrből. Győrnek csak egy versenytársa van, ez Budapest, mely 1 millió mázsával haladja felül Győr gabonaforgalmát. Dacára annak, hogy Budapest a szállítási vonalba esik, Győr állja a próbát, mindkettő kereskedésére büszke lehet az ország. A bécsiek a gabona kereskedelemnek új irányt adni nem fognak, a fölény megtartása érdekében azonban még sok a teendő.” (Győri Közlöny 1875. augusztus 27.)

A GYSEV-vel a győri kereskedők a gabonaforgalom bővítését remélték. 1890 őszén elkezdték a 2 km hosszú Rába-parti szárnyvonal és a rakpart kiépítését.

“A Rába-rakpart, melyet a soproni vasút- vállalatnak október végére teljesen elkészítenie kellett volna, de a közbejött nagy vizek miatt a továbbépítés lehetetlen volt, most gyorsan készül. Csak úgy nyüzsög a munkás tömeg a parton, lázasan dolgoznak, még éjjel, — fáklya fénynél is töltik, emelik a partfalat. Mint a meglevőből is látni már, igen szép hatást tesz majd a rakpart, csak az a lapos tetejű, nyomott raktár-szisztémában épített teherállomási épület ne lenne ott, mennyivel szebb lett volna oda egy nagyvárosias Rába- parti korzót létesíteni. De hát. . .!” (Győri Közlöny, 1890, október 19.)

“Rábaparti szárnyvasut.
— Saját tudósítónktól—
— ápr. 30.
Kiválóan nagyfontosságú eseménnyel fejeződött be az április városunkban. A Győr-Sopron- Ebenfurti vasúttársaság által épített Rába-parti szárnyvasút átadatott céljának, mely cél azonos a város kereskedelmi érdekeivel. A szárny vasút azóta már rendeltetését teljesíti.
Győrváros kereskedelmének előmozdítására tehát egy újabb és pedig teljes intézmény épült, mely intézmény vízi és vasúti közlekedésünkben nevezetes közvetítő eszköz. A Rába parti szárnyvasutak és rakpart megépülésével a győri kereskedelem újból való felvirágoztatásához fűzött remények megvalósuláshoz közelednek.
Üdvözöljük a városunk érdekében nagy áldozatokat hozott vasúttársaságot s kívánjuk, hogy a szárnyvasút a kívánt üdvös befolyással legyen városunkra, megérdemlett haszonnal járjon a vasúttársaságra nézve.” (Győri Közlöny, 1891. május 3.)

Vagonok a szárnyvasúton (képeslap, postabélyegzés 1902. Németh Vilmos gyűjteményéből)

 

Faáru kirakodása (Képeslap, postabélyegzés 1904 Németh Vilmos gyűjteményéből)

 

Nagy a forgalom (képeslap)

 

Telt ház a kikötőben (képeslap)

 

A Rába-rakpart egy 1908-ban postázott képeslapon

 

Üres uszály (képeslap, postabélyegzés 1911)

 

A “Rábarakpart” (képeslap, postabélyegzés 1908. Németh Vilmos gyűjteményéből)

 

A kikötő 1905 körül (képeslap)

 

Nagy a forgalom a GySEV Rába-parti rakodójánál, 1905 körül. (kép: Horváth Károly) Sándor

 

“nyomott raktár-szisztémában épített teherállomási épület” (képeslap)

 

A Rába-parti rakodóhoz vezető sínpár, balra a korcsolyapálya, kb. 1936. (kép: Ilona Felső)

 

A rakodó 1931-ben (kép: Elekné Piszkei‎)

A vágányokat az ’50-es években felszedték, csak a raktárépület maradt meg a ’70-es évekig.

Az áruraktár 1954-ben, árvízkor (fénykép Békefi Péter gyűjteményéből)

 

A kikötői partfal az 1950-es évek vége felé.

A GySEV Rába-parti rakodójának az épületét a’70-es években bontották el. Ezzel nyoma sem maradt az egykor nagy forgalmat lebonyolító kikötőnek.

A GYSEV Rába-parti rakodójának raktára a ’70-es években.

Az újságcikkek a DRKPMK helyismereti gyűjteményéből származnak

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat Facebook-on, illetve már itt, a weboldalon is.

Havi rendszeres támogatást az alábbi gombbal és az összeg kiválasztásával kezdeményezhetsz:

You may also like

Szólj hozzá!

Főszerkesztő

Kozma Endre

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”