Vagongyár, 1948.


A Győri Munkás c. lap 1948 március 3-án megjelent cikke a Vagongyárban folyó munkákról.

„Elkészült a Margit-híd a Vagongyárban

Hollandia 120 vasúti kocsit rendelt

A Vagóngyár kiváló termelési eredményei és a munkaversenyben elért győzelmei révén Győr város büszkeségévé vált. Az alábbi helyzetjelentésből, melyet csupán a gyár nagyob üzemeiben vettünk, fel, mindenki hű képet alkothat magának arról a hatalmas munkáról, amely a gyárban folyik.

A Vagongyár látképe a Budai úti víztoronyból az 1950-es évek elején. (Kép: RÁBA fotótár)

A VAGÓNOSZTÁLY a szovjet jóvátétel keretében 440 gondolakocsit készít el ebben az esztendőben. Ebből a mennyiségből 127 kocsi már el is hagyta a gyárat.
Az osztály befejezte a 150 jugoszláv kocsi megépítését.

A 150. jugoszláv jóvátételi vagon (Békefi Péter gyűjteményéből)

Jugoszláviának jóvátételre 10 darab négyténgelyű, keskenynyomtávú postakocsit és egy 60 tonnás darukocsit készít a vagónosztály, a Szovjetúnó részére pedig 25 darab 45 tonnás darukocsit, melyből 3 darabot ebben az esztendőben szállítanak le. Még ebben az évben megkezdik a 70 darab jugoszláv érészállitó kocsi gyártását is.

A Szovjet Vasutaknak készült magas oldalfalú buktatható teherkocsi a Magyar Vagon- és Gépgyár udvarán 1949-ben. (Kép: RÁBA fotótár)

Rövid időn belül a MÁV részére készítendő 76 darab IZK és 60 drb GZK kocsikból is szállít a gyár. Franciaország részére 60 darab kocsit javít a vagónosztály. A postavezérigazgatóság újabb 10 kocsi javítására adott megrendelést! A sikeres hollandiai tárgyalások eredményeképpen a magyar-holland árucsere forgalmi – egyezmény keretében 120 darab GZK kocsit készítünk.

Holland Gzk kocsi (Kép: RÁBA fotótár)

BESZKÁRT a bombatámadások alkalmával elpusztult kocsikat újra megrendelte és még az idén elkezdik a 30 darab kéttengelyű villamoskocsi építését. Az egész gyár termeléséből 62 százalék esik a vagónosztályra.

A KISKOCSIOSZTÁLY helyzete a következő:

Szovjet jóvátételre készülő 625 ércszállító csilléből március 20-ig 100 darab hagyja el a gyárat.
Jugoszlávia részére 100 darab 760 milliméter nyomtávú és 80 darab 900 milliméter nyomtávú önbillenős kocsi készül. Gyártás alatt van 10 darab személykocsi a MÁSz részére. Diósgyőr 20 salakos kocsit, Jugoszlávia pedig 10 darab cementszállító pőrekocsit és 10 szénszállító kocsit rendelt. Rendelés alatt áll 25 személyszállító bányakocsi a MÁSz részére és 120 bányavusúti faelszállitó kocsi. Ezenkívül alkatrészek tömkelege és kitérők készülnek az osztályon.

A HIDOSZTÁLYON ma adják át a Margithíd hatodik főtartóját és ezzel a gyár befejezte a Margit-híd elkészítéséből ráeső munkát. A szovjet jóvátételi híd páyaszerkezete elkészült, de vagónhiány miatt még nem került sor a leszállítására. A szegedi közúti híd első ártéri nyílásának előmunkálatai elkészültek.
A munkások már a második nyílás előmunkálatait kezdték meg. A mátravidéki erőmű részére 60 vagónnyi távvezetéki oszlop készül a hídosztályon. Részszállítások hetenkint többször is történnek. Tíz nap múlva elkészül a tatai vasúti híd is. Február hónapban a hídosztály 60 tonnával haladta túl a termelésben előírt mennyiséget.

Új „Rába Super 3” postafurgonok átadása 1947 decemberében.
Az autóosztály (Kép: RÁBA fotótár)

AZ AUTÓOSZTÁLYON a BÁRT 70 darab autóbusz meg rendeléséhez készül a mintakocsi.
A posta részére 6 köbméteies csomagszállító kocsit gyártanak, amennyiben a mintakocsi megfelel a követélményeknek, 50 darabot rendel a posta. Ugyancsak a posta részére 20 Szuper különleges tehergépkocsi, Tatabánya városnak két busz készül. A Vasútforgalmi Rt. újabb két kocsira adott megrendelést, a HÉV pedig öt autóbuszt rendelt. A jövő hónapban 4 Rabomobilt ad át a gyár a belügyminisztériumnak.
Kiszállítás előtt van öt ,,Speciál” tehergépkocsi, a MOSzK részére és egy tehergépkocsi a sárréti fogyasztási szövetkezetnek.

A 40. 6 köbméteres posta csomagszállító „SUPER” autó, készült 1947 évben. Magyar Waggon és Gépgyár RÁBA autógyára (Kép: Bartos László)
A 100. kocsi a postának. 1948. A jármű elejénél Winkler Dezső. (Kép: RÁBA fotótár)

Köszönet Németh Attilának és Szabó Jánosnak a képekért.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

tizenhárom − 4 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját