Tornaünnep az ETO-pályán 1941-ben


1941. május 22-én, áldozócsütörtökön tartották meg győri népiskolák tornaünnepségét az ETO-sporttelepén.

Az ünnepség napján, délután 2 órától, a Royal szállótól különjáratú autóbuszok szállították a nagyérdeműt a vagongyári ETO-pályához. A tribünre 80-, ülőhelyre 50-, állóhelyre 40 fillér volt a belépőjegy ára.

A tizenhetedik alkalommal megrendezett tornaünnepről így írt a Győri Nemzeti Hírlap, 1941. 05. 24-i száma:

„Ezernyolcszáz győri gyermek erő és ügyesség vizsgája

A győri népiskolák tornaünnepsége az ETO-sporttelepén

Ebben az esztendőben még nem volt olyan szép nap, mint áldozócsütörtökön, főként a délutáni órákban, amikor a győri népiskolák behintették ezernyolcszáz élő virágszállal az ETO gyárvárosi sporttelepét. Szemet-lelket gyönyörködtető 3000— 3500 főre tehető közönség számára élményt adó volt a győri népiskolák általános nagysikerű tornaünnepsége. A program minden bemutatóját viharzó taps követte. A legteljesebb elismerés illeti az iskolák tantestületeit fáradságos, türelmes munkájukért, de főként Greschner Dezsőt, a Szent Imre herceg állami népiskola kitűnő tanítóját, a tornaünnepség főrendezőjét, akinek vezényszavára, az összgyakorlatoknál, 1800 fiú és leány — hiba nélkül — végezte az előirt mozdulatokat, ami pompás látványt nyújtott.

Dicséretet érdemel külön azért is, hogy az ünnepség, amelynek kezdete 4 órára volt jelezve, 4 óra 2 perckor meg is kezdődött és dacára annak, hogy a felvonulás pontosan teljes 14 percig tartott, a nagy és változatos programot 6 óra előtt 9 perccel már lebonyolította.

a felvonulás pontosan teljes 4 percig tartott,” (Fotó: Nagy József / fortepan_264492)

Meg kell még állapítanunk, hogy az idén a gyárvárosi állami népiskoláé volt az elsőbbség és pedig az I— II. osztály játékos tornájával, valamint a VII— VIlI. osztály magyarruhás remek táncával.

A gyárvárosi áll. népiskola VII— VIII. osztályos 24 leánynak táncos- és életkép bemutatója (Fotó: Nagy József / fortepan_264490)

Polniczky Lipót főispánnak szemmel láthatólag rendkívül tetszettek a gyárvárosi állami népiskola bemutatói és kétszer is gratulált Németh Ferencné tanítónőnek, aki a VII— VIII. osztálybeli 24 festői magyarruhás szép leány táncát és énekszámait betanította. Meleg elismerését nyilvánította Greschner Dezsőnek, a kiváló rendezésért és megdicsérte a honvédzenekar karmesterét a gyakorlatok s általában a programszámok kiváló zenekiséretéért.

A zsűri-páholyban és a tribün első soraiban ott láttuk Polniczky Lipót főispánt, dr Réffy Ernő kir. tanfelügyelőt, továbbá Viola Mihály kanonok, egyházmegyei tanfelügyelőt, Győry Elemér ref. egyházkerületi főjegyző, lelkipásztort, Szabó József ev. igazgató-lelkészt, LászlóMiklós ev. püspöki titkárt, Lukács István ev. lelkészt, Strasser Sándor ny. tanügyi főtanácsost, dr Füves Károly felsőházi tagot, dr Förhécz József tanitóképezdei igazgatót, dr Szilágyi Pál kir. tisztifőorvost, dr Hőfer Vilmos ny. helyettes polgármester, kormányfőtanácsost, az ev. egyházközség felügyelőjét, Marschall Béla és Weisz Hugó kormány főtanácsosokat, Barcza Ernő vagóngyári igazgatót, Kuncz Elemért, a Nemzeti Bank győri fiókja h. főnökét, dr Csepela Gyula tanügyi fogalmazót, stb.

Lányok bemutatója. (Fotó: Nagy József / fortepan_264491)

Az egy perc híján negyedóráig tartott szinpompás nagyszerű felvonulás után Greschner Dezső főrendező jelentést tett a létszámról, dr Réffy Ernő kir. tanfelügyelőnek, majd imához vezényelt. A magyar Hiszekegyet a katonazenekar intonálta.

A műsort, a gyárvárosi állami népiskola I— II. osztály játékos tornajátéka vezette be, az iskola egyik IV. oszt. fiútanulója tangóharmonika kíséretével. Bájosak, aranyosak voltak páros táncukkal, finom, kedves mozdulataikkal. Megújuló tapsokat és egy kg bonbont kaptak. Azután felvonultak a győrszigeti áll. népiskola III. osztályának ügyes tanulói, nagy tetszéssel fogadott gyakorlatokat bemutatva. Nádorváros, Révfalu, Újváros egymással versenyzett tüneményes bravúros gularakásával, sok tapssal kisérve. Ötletes volt a belvárosiak, énekkel kisért órajátéka, melyet nagy taps fogadott. Szenzációsan érdekes, eleven és szines volt az összgyakorlat minden száma. Lelkes taps kisérte az újvárosi ág. ev. elemi iskola látványos kerékpárbemutatóját.

Talán a belvárosiak órajátéka? (Fotó. Nagy József / fortepan_264489)

Komoly és mókás 50 méteres síkfutásban első dijat nyertek Hitler Mária (8 mp), Polgárdy Lajos (7 mp), második dijat Szabó Lenke, Varga Zoltán, harmadik dijat Fadgyas Irma, Pusztai István.
Amint már említettük a legélményesebb volt a gyárvárosi áll. népiskola VII— VIII. osztályú 24 leánynak táncos- és életkép bemutatója, szép magyar nóták és zenekar kíséretével. Festőien gyönyörűséges maguk készítette ízléses magyar ruháikban fergeteges tapsos sikerük volt.”

Az idézett újságcikk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér digitalizált dokumentumában található.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

három × egy =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját