Mértékhitelesítő Hivatal a Villanytelepen


1906 július 16-tól a villanytelepen működött a „Győrvárosi és megyei Mértékhitelesítő Hivatal.

Az 1874. VIII. törvénycikk kötelességévé tette a törvényhatóságoknak mértékhitelesítő hivatalok felállítását és fenntartását. 1875-ben 72 hivatal kezdte meg működését az országban.

„Győrváros területén egy tö­kéletesen felszerelt mértékhitelesítő hivatal felállíttatása iránt leérkezett értesitvénye, mely szerint ezen hivatal működése folyó évi május 1-től lép életbe; ennek kap­csán felolvastatott id. Schäffer Jakab elnöklete alatt ki­küldött választmány jelentése, mire nézve határozatba ment, hogy a mértékek feletti felügyeléssel a kapitányi hivatal bizatik meg, jelesül a szigorúbb ellenőrködés te­kintetéből Feldinger Gusztáv főhadnagy bizonyos, később meghatározandó díj mellett a felügyelettel megbizatik s a mértékek kellő tanulmányozása végett a budapesti or­ szágos mértékhitelesitő hivatalhoz elküldetik, miről a ne­vezett minisztérium azon megjegyzéssel fog értesittetni, hogy a hitelesitési dijak szedhetésénél a város a maxi­mumot fogja igénybe venni. A más országokban hitelesített és nem magyar bélyeggel ellátott súlyok, űrmértékek és egyéb mérőeszközöknek ellenőrzésével és az ezek körüli szigorú fel­ügyelettel a kapitányi hivatal bízatott meg.” (Győri Közlöny, 1875. 02. 14.)

1903. évi címtár szerint a győri hivatal a Kálvária utca 6. szám alatt működött.

1906-ban a városi villanytelepre költözött:

„Az új mértékhitelesítő hivatal. A városi szerv. szab. a mértékhitelesítési hivatalt a mérnöki hivatal vezetése alá sorozta. Aszabályrendelet jóváhagyása után tehát a tanács elrendelte hogy a hivatalt a városi központi villamostelepen berendezzék. Erdély Ferenc főmérnök vezetése alatt most a berendezés megtörtént s az újjáalakított hivatal működését július 16-án megkezdi. E naptól kezdve a város a jelenlegi önálló mértékhitelesítő hivatalt feloszlatja s a mértékhitelesítést és pedig: I. a hosszmértékek; 2. folyadékok és száraz tárgyak mérésére szolgáló edények, súlyok és mérlegek; 3. vízórák; 4. elektromos számlálók; 5. gázórák hitelesítését a mérnöki hivatal a villamos telepen fogja foganatosítani.

A Győrvárosi és megyei Mértékhitelesítő hivatal a villamostelepen 1906-ban (Fotó: Rembrandt fényképészet, forrás: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, leltári szám/regisztrációs szám: XJM.F.254)

A tanács továbbá Erdély főmérnököt, mint aki e hitelesítésekre a képesítést megszerezte, a győri 5. számú mértékhitelesítő hivatal főnökévé megválasztotta. Megválasztotta továbbá Walcher Gyula városi villamos főszerelőt és Leitner István eddigi mértékhitelesítő helyettest városi mértékhitelesítőkké, az előbbit a víz és gázórák, valamint az elektromos áramszámlálók, az utóbbit a hossz és űrmértékek hitelesítésével bízta meg. A tanács az eddigi munkásokat mind alkalmazta.” (Dunántúli Hírlap, 1906. 06. 28.)

Részlet Győr város 1912. évi térképéről, melyen jelöltem a „Villanyos telepet”
A Győrvárosi és megyei Mértékhitelesítő hivatal a villamostelepen 1906-ban (Fotó: Rembrandt fényképészet, forrás: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, leltári szám/regisztrációs szám: XJM.F.255)
A Villanyos telep a Mosoni-Duna felől az 1930-as években (Fotó: Nagy József / fortepan_264546)

Az 1909-es címtárban már Árpád út 57., az 1940-es és 1947-esben Rákóczi Ferenc utca 30. sz. alatt van a hivatal.

Címkék:

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

19 + hat =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját