Lövész-ünnep 1908-ban


A győri helyőrség tisztikarának fényes nyári ünnepsége 1908. június 17-én zajlott le a likócsi katonai lövöldében, melyen nagy és előkelő közönség vett részt.

1908. június 17-re a győri tisztikar lövészünnepet szervezett a város előkelőségeinek.

A Győri Hírlap 1908. 06. 18-i száma így írt:

„Győr a zöldben.

A tisztikar ünnepe.

Győr, jun. 17.
A győri helyőrség” tisztikarának fényes nyári ünnepsége ma délután zajlott le a likócsi katonai lövöldében, melyen nagy és előkelő közönség vett részt
.

Délután pontban három órakor tette az első lövést Pertl Ferenc. A lövést ötször verték vissza a likócsi műdombok, melyek azután alig győzték visszahongozni a puskák, pisztolyok és fóbertek durranásait.

Csak természetes, hogy a nemes sportversenynek számos nézője van. Itt van kezdettől fogva Lippay Géza főispán, Sertic Lukács tábornok, Goda Béla alispán, Wennes Jenő polgármester, Szabó. István orsz. képviselő, Humitza János alezredes, a verseny főrendezője, Farkas Mátyás főjegyző, dr. Szauter Ferfenc tanácsos és még sokan, katonai és polgári előkelőségek.

Mosolygó hölgykoszorú a nézője vagy résztvevője a versenynek. Itt van Sertic Lukácsné a tábornok felesége, itt vannak Angyal Armandné, Auszterlitz Lászlóné, Bozó Antalné, Bezerédj Andorné, Fritsch Kálmánné, Flick Peterné, Flick Hilda, Goreczky Gyuláné, Huber Daniné, Humitza Jánosné, Kégl Lajosné, Mártonffy Béláné, Mihalyffy Feriné, Mihanovics Károlyné, Obauer Alfrédnél, Pál Károlyné, Venninger Antalné, Wiblinger Jakabné.

Egy emelkedett helyen folyton új csoportosulás támad, a lövészverseny negyvenöt díját nézik gyönyörködve. Serlegek, szivar- és cigarettatárcák, különböző készletek, fegyverek, szebbnél-szebb, izlésesebbnél-izlésesebb sokasága vár itt a győztesekre: érdemes küzdeni értük.

Az összes lőállásoknál sok a néző és résztvevő egyaránt.
Természetesen a hölgyek versenye körül legnagyobb az érdeklődés.

A verseny este fél hét órakor ért véget, ekkor Humitza János elnökletével összeült a zsűri a főlövészek bizottsága, és a díjnyertesek névsorát a következőkben állapította meg:

Tisztek és hadapródhelyettesek versenyén: Martini főhadnagy, Latos főhadnagy, Pál százados, Podhoránszky ezredes, Mihalovics százados, Ring főhadnagy, Wiblinger százados, Pokomándy főhadnagy, Bertalan tiszthelyettes, Scharl hadnagy, Nagy hadnagy, Gareis százados, Incze hadnagy, Sípos hadnagy, Zegarac százados.

Civilek és tisztek versenyén:

a) két lőállás 200 lépés: 12 körös mezei céltábla: – Pál Károly, Groó Lajos, Gnaszer Dezső, Gebé Károly, Obauer Alfréd alezredes, Sípos Atilla hadnagy.

b) két lőállás, 25 lépés, 12 körös céltábla:
Pál Károly, Rex főhadnagy, Toronyay százados, Martini főhadnagy, Fritsch százados, Wenninger Antal, Stenzel hadnagy.

c) egy lőállás, üveggolyölövéssel:
Jamkovics Károly, Gertő hadnagy, dr. Szommer Ernő, Kégl Elemér, Pál százados, Nagy hadnagy, dr. Vezsenyi Jenő; Greiner János.

Civilek versenyén: a-) két lőállás, 200 lépés, négy körös mély céltábla: ,
Lates Jakab, Soós János, Schlichter Lajos.

b) egy lőállás, 100 lépés, mozgó céltábla :
Jankovjcs Károly, Schlichter Lajos, dr. Vezsenyi Jenő.

A főreál iskolai ifjúság versenyén: Haller, Horváth, Csikvámfi, Németh, Deutch, Montz.

A hölgyek versenyén: Huber Daniné, Soós Lászlóné, Wiblinger Jakabné. A díjakat Sertic Lukács tábornok neje osztotta ki. A verseny után a gyönyörűen földiszitett Kiskutra vonult át a társaság a kerti ünnepségre.

Kiskut és környéke egy 1912-es térképrészleten

„Kiskut gyönyörűen feldíszítve várta Győr előkelő társaságát. A bejáratnál egy ötletesen, Törley pezsgőspalackból megkonstruált szökőkút keltett élénk tetszést, mely csak fokozódott amikor a gyönyörű kertben kigyúltak a villamos ívlámpák és lampionok.
Az egész Kiskut fel volt díszítve zászlókkal, magyar színekből összeválogatva, a konyhán, cukrászdában és mindenütt ötletes magyar felírásokkal.

A társaság elhelyezkedett az asztalok körül és vacsorához látott. A kászolgálást bakák teljesitették nagy buzgósággal, bár kevesebb hozzáértéssel.

Előkelő hölgyek és urak a kiskuti ünnepélyen (Komondi Miklós gyűjteményéből)
A fenti kép hátlapja

Vacsora után gyönyörű, Győrött már régen nem látott tűzijátékkal gyönyörködtette vendégeit a tisztikar. Ragyogó égő figurák rajzolódtak az égre, melyre fölvetítették csillagszámokból a császárjubileum dátumait; 1848 – 1908-at.

A tetszéssel és tapssal kísért tüzijáték után Flóris rázendített a Csárdásra és a cigánymuzsika mellett kezdetét vette a tánc. (Győri Hírlap, 1908. 06. 20.)

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

kilenc + 17 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját