Vízrehívó Szent Kristóf ünnep 1937.


1937. május 9-én tartották meg Győrött a Vízrehívó Szent Krístóf ünnepet, amely a sportcsónakok megáldásával végződött.

1937-ben kezdeményezték Budapesten a Vízrehívó Szent Kristóf ünnepét, amelyhez a győri evezősklubok is csatlakoztak. Budapesten a Dunán a Margit-szigetnél, Győrben a Rábán a Radó-szigetnél történt a csónakok megáldása.

„Több ezer főnyi tömeg előtt áldotta meg Szent Kristóf napján dr. Ragats Rezső püspöki helynök a csónakokat

Meghatóan szép ünnepség volt Győrött a folyók városában vasárnap, Szent Kristóf napján, a csónakok, motorcsónakok egyházi megáldása. Ragyogó szép időben már délelőtt fél 10 órakor megkezdődött a csónakok és motorcsónakok fölvonulása a Rábára. Valamennyi csónakház teljes zászlódíszt öltött ezen a napon.

A Csónakázó Egylet telepére fél 11 órakor érkezett meg Ragats Rezső dr. püspöki helynök, Rauch Ferenc irodaigazgató és Jankovich József püspöki titkár kíséretében. A püspöki helynököt és kíséretét, az egylet vezetősége ünnepélyesen fogadta.

A Csónakázó Egylet telepe a Radó szigeten. Középen a püspöki helynök és kísérete. (Fotó: Nagy József / fortepan_264528)

Fél 11 óra után néhány perccel kezdődött meg az egyházi áldás ünnepsége, amelyet a bérmakörúton lévő Breyer István dr. megyéspüspök nevében fényes papi segédlettel végzett el a püspöki helynök.

A Rába két partját többezer főnyi tömeg szállta meg. A rendező egyesület klubházában pedig ott voltak a győri evezősklubok vezetői. A cserkészzenekar a Hymnuszt játszotta, majd a hivatalos úton Budapesten lévő Koller Jenő elnök helyett Pfannl Jenő a Csónakázó Egylet igazgatója mondott beszédet.

A Rába két partját többezer főnyi tömeg szállta meg (Fotó: Nagy József / fortepan_264529)

-Méltóságos Püspöki Helynök Úr!
Lehetetlen át nem érezni ennek az ünnepnek nagy fontosságát. A modern ember életének egyik jelentős elemét,
a sportot az egyház oltalmába és pártfogásába ajánlja, s ezzel mintegy beállítását kéri a sportnak is azon eszközök sorába, melyekkel az egyház a tökéletesebb embertípus kialakításán dolgozik. Újból kérem tehát Méltóságodat, fogadja jóindulatába társadalmunkat és adja áldását hajóinkra, hogy dacolva minden veszedelemmel, szilárdan megvédhessék utasaik testi és lelki épségét.
Ragats dr. püspöki helynök válaszolt ezután, kiemelve azt, hogy a vízijármüvek megáldásának mai szép ünnepsége azt bizonyítja, hogy az emberiség az Istenhez fordul és Isten segítségét óhajtja, kéri.
Ezután a kikötőtalpon helyezkedett el a püspöki helynök és kísérete. Az egyházi szertartás után megkezdődött a csónakok felejthetetlen szép felvonulása és az elvonuló jármüveket a püspöki helynök áldásban részesítette.


A fölvonulást az utászok impozáns csoportja nyitotta meg. A közönség meghatottan, de büszkén és örömteljes szívvel nézte utászaink kemény, katonás fegyelmét és bámulatosan precíz fölvonulásuk zúgó tapsra ragadta a nézőket. Ezután sorra következtek alapításuk sorrendjében a győri regatták, a diák regatták, cserkészek, leventék, majd a motoroscsónakok. Fél 12 órakor fejeződött be a Szent Kristóf vízrehívó ünnep, amelyen többszáz csónak bizonyította be vízi életünk fejlettségét.” (Győri nemzeti Hírlap, 1937.05.11.)

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

6 + kettő =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját