IV. Károly király és Zita királyné Győrött 1921


IV. Károly őfelsége Magyarország koronás királya és felséges neje Zita királyné  1921. október 22-én, szombaton 13 óra 10 perckor Sopronból Győrbe érkezett.

1918. november 4-én az erőszak kényszerítette a királyt, hogy a királyi hatalom gyakorlásáról lemondjon és számkivetésbe meneküljön. IV. Károly 1921 márciusában kísérelte meg első ízben a trónra történő visszatérést de hamar világossá vált számára, hogy Horthy nem hajlandó átadni a hatalmat. Károly 1921 őszén tett másodszor kísérletet a visszatérésre. 1921. október 20-án este felesége társaságában repülőgéppel érkezett a Sopron közeli Dénesfára, másnap 22-én vonattal indult Budapestre. Az alig négyórás utat két nap alatt tette meg: szerelvénye több állomáson is megállt, ahol a katonai helyőrségek és a polgári vezetők hűségesküt tettek neki.

Várakozó tisztek a vasútállomáson (Békefi Péter gyűjteményéből)

A Dunántúli Hírlap, 1921. október 23-i száma így tudósított a királyi pár győri tartózkodásáról:

Őfelségeik útja Győrig.
Őfelségeik délben 12 órakor indultak el Zürichből egy nagy német repülőgépen, amelyen heten ültek: 2 svejczi pilóta, Fekete és Alexey századosok, mint megfigyelő tisztek, Boroviczéni követségi tanácsos és a királyi pár. Negyed 5 órakor szállt le a repülőgép Dénesfán, gróf Cziráky József birtokán. Innen azután Kenyeribe (Sopron), illetve Sajtoskálra mentek. Itt őfelségeik Ruprecht Olivér képviselőnél vacsoráztak. Este azután Sopronba érkeztek, ott töltötték el az éjszakát s onnan reggel 4 órakor indult el a vonatjuk. Sopronban Osztenburg zászlóalja letette Őfelsége kezébe az esküt. Az egész város nagy lelkesedéssel ünnepelte a királyi párt. A király Ostenburg zászlóalját  gárdaezredévé, Sigray grófot Nyugat-Magyarország kormányzójává, melléje Köller ezredest vezérkari főnökké, Lehár ezredest  tábornokká, Osztenburgot ezredessé, Lehár segédtisztjét, Oszvald főhadnagyot pedig századossá nevezte ki. Sopronból 7 katonavonat indult, a másodikkal jött a királyi pár és kísérete, a 7. pedig a tüzérség. 

A győri vasútállomáson

Nagyon kevesen tudhattak a dologról, mert alig néhány tiszt és detektív járt-kelt ott fel-alá. Egymással kicseréltük hiányos értesüléseinket. Horthy és Magasházy Győrött van«. — »A Royal főhercegi lakosztályában laknak.« —>A király a püspökvárban száll meg. D. u. 3/4 3 kor érkezik.« Csupa valótlannak bizonyult hír. Csak egy bizonyos, hogy jön a király. A főispán beteg, a polgármester a kis lakások építése ügyében Budapesten jár, az alispán nem mutatkozik.
Délelőtt fél tizenkettőkor felvonult a katonai zenekar, utána a díszszázad zászlóval Gyapay Pál százados vezetése alatt. Detektívek, újságírók, a vasúti postaszemélyzete, vasútiak kíváncsiskodnak.

A díszszázad a Baross híd alatti peronon (Képeslap, Schäffer Armin udvari fényképész kiadása)

12 óra tájban megjelenik egy előkelő hölgy egy hadnagy kíséretében. Boroviczény követségi tanácsos neje, királyné udvarhölgye, a királyné ruhatárát őrzi. Fekete gyászban jön Bozó ezredes leánykája Sarolta, szép csokorral. Ez a királynéjé lesz. Egy óra felé a kürtjel tisztelgésre szól, egy vonat robog. A zene a Hymnus-ba kezd. Izgalom. A díszszázad vigyázz állásba helyezkedik. De leintik a zenét. Katonavonat jött. Az első a többi közül Ostenburg-katona, a király előfutárai. A vonat csak átment. 1 óra 10 perckor újra kürtjei. Ez már a király vonatát jelezte. »Vigyázz!« A kalapok le a fejekről. A zene a Hymnust játssza. Egy  kórházvonat jött. Mindenki hátul keresi a király kocsiját, de elül volt. A fogadóknak oda kellett futniok. Ott már viharosan éljenezték Őfelségét, aki egy-kettőre lent termett a közönség soraiban s a legközvetlenebb modorban beszélt velük. Mellette sugárzó szépségében a felséges királyné. Mögöttük Rakovszky István hatalmas alakja, Lehár tábornok és Ostenburg ezredes. 

IV. Károly király és Zita királyné a győri vasútállomáson. Zita királyné kezében a Bozó Saroltától kapott virágcsokor (Képeslap, Schäffer Armin udvari fényképész kiadása)

Rakovszky bemutatta az urakat Őfelségeiknek. A király kezet fog velük, szép tiszta üde arcát elöntötték szemének alápatakzó könnyei. Nincs összetörve. Örömkönnyeket sír.

Tisztek és urak bemutatása (Képeslap, Schäffer Armin udvari fényképész kiadása)
Tisztek és urak bemutatása (Képeslap, Schäffer Armin udvari fényképész kiadása)

A király Őfelsége ellépett a díszszázad előtt, aztán visszavonult kocsijába. A vonatszakasz két kocsiját foglalta le magának és közvetlen környezetének. A kocsik felirata ez : M. kir. I. sz. kórház vonat. Parancsnok. III. o M. kir. kórházvonat helyettes parancsnok II o.

Kep cime

Három óra felé a vonatindulás első jelzését adták. A király és királyné megjelentek a vonat ablakában és a közönség szűnni nem akaró üdvkiáltásai között a vonat el indult Budapest felé. A vonat telve volt lelkes katonákkal.”

Díszszázad a király vonatánál (Képeslap, Schäffer Armin udvari fényképész kiadása)

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

18 − tizenöt =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját