Hadifoglyok hazaérkezése Franciaországból 1920


1920. április 30-án a déli órákban a győri pályaudvaron fogadták a Franciaországból hazaérkezett magyar hadifoglyokat.

Az eseményről így írt a Dunántúli Hírlap 1920. május 1-i száma:

Péntek, április 30.

Franciaországi hadifoglyok érkeztek Győrbe.

Ma délután érkezett meg Győrbe a második vonat, amely 850 katonánkat és 10 tisztünket hozta meg a francia fogságból. A vonat érkezésének hírére már délben nagyszámú közönség lepte el a vasútállomást, amely a vonat késésének ideje alatt mintegy ezer főre szaporodott föl.

ANagy tömeg várja a Franciaországból érkező vonatot a győri pályaudvaron.

Ott láttuk Darányi Kálmán kormánybiztost, Fetser Antal megyéspüspököt, Klempa Kálmán ezredest, dr. Kuncz Jenő alispánt, Farkas Mátyás polgármestert stb. A gallyakkal és virággal földiszitett vonat a Rákóczi-induló hangjai mellett gördült be a pályaudvarra.

Klempa Kálmán ezredes és Fetser Antal megyéspüspök egyenként kikérdezték a leszálló hadifoglyokat, hogy hova valók, milyen sorsuk volt a fogságban stb.

Majd Farkas Mátyás polgármester néhány meleg szóval üdvözölte hazatért véreinket, biztosítva őket a magyarság szeretetétől. A Himnusz akkordjainak elhangzása után Papp Dezső, biharmegyei hadifogoly mondott köszönetet a szerető fogadtatásért a hadifoglyok nevében, akik lelkesen megéljenezték a megyéspüspököt, Klempa ezredest, a polgármestert s a hadifogolybizottság fáradhatatlan, ügybuzgó hölgyeit.

A fogadtatás után a fogadó bizottság hölgyei megvendégelték őket kenyérrel szalonnával, sörrel stb. A foglyok legtöbbje tiszántúli és felvidéki, különösen jászkun fiú volt köztük sok, de akadt köztük dunántúli is.

A vonat már az esti órákban tovább ment Csótra. A vonatparancsnok kijelentése szerint ezentúl minden héten egy-egy, esetleg két vonatot indítanak útnak a franciák magyar hadifoglyokkal. A hadifogoly bizottság ezért újból a város és vármegye nemesen érző közönségéhez fordul s kéri őket, hogy természetbeni és pénzbeli adományokkal járuljanak hozzá magyar testvéreink megvendégeléséhez.”

A fotó hátlapja
Címkék: ,

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

öt − 4 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját