A győri Karmelita templom harangjai


A győri Karmelita templom harangjainak felszentelése 1928. október 14-én.

A Dunántúli Hírlap 1928. 10. 16-i száma így tudósított:

„Harangszentelés a kármelitáknál

Vasárnap délelőtt szentelte meg a Püspök úr a karmeliták új harangjait. Az öt szép harangot szalagokkal ékesítette, virágokkal dúsan díszítette Németh Károlyné főispánné, a haranganya. Bár a szél hűvösen fújt, a hívek százai nézték végig a harangszentelés szertartását. Ott volt Németh Károly dr. főispán, a harangbizottság áldozatos elnöke, örömmel nézte fáradozásainak eredményét. Németh Károlyné haranganya, Weiss Vilmos, a
harangbizottság buzgó pénztárosa és neje, Bánóczy Gyula dr. főorvos. A karmeliták, élükön P. Hász Brokárd tartományfőnökkel és P. Pöltl Ignác priorral, valamint a karmelita harmadik rend testületileg vették körül a harangokat. A megyés főpásztor háromnegyed 10-kor érkezett Grösz József irodaigazgató és Pokorny Miklós püspöki titkár kíséretével. A megyéspüspök keresztvízzel megmosta, a betegek olajával és krizmával megkente az új harangokat s ezzel az Egyház nevében Isten szolgálatára szentelte őket.

Fetser Antal győri püspök, balján fehér karingben Grősz József, segédpüspök, későbbi szombathelyi püspök és kalocsai érsek.

A legnagyobb harang; 839.5 kg, szent Terézia harangja. Felirata:
Szent Terézia anyánk, tekints le az égből
Nézd, látogasd és tökélelesitsd ezt a szőlőtőt .
Amelyet a te jobbod ültetett.

A következő 338 kg, Borromei szent Károly harangja. Fölirata:
»Szent Károly püspök, esdekeld ki az égből
jótevőinkre Istennek bőséges áldását.«

Keresztes sz. János harangja 224.5 kg. Felirata:
Akiben van a törvény iránt lelkesedés, az jöjjön
utánam.
És lemenének sokan Ítéletet és igazságot keresve
a pusztába.

Szent József harangja 105 kg. Felirata:
Szent József atyánk légy velünk
Életünk folyamán és halálunk óráján.
Ez a négy harang került a toronyba.

Az ötödik kis harang, a Kármelhegyi Boldogasszony 27 kg-os harangja pedig a lorettói kápolna fölé. A következő felírás ékesíti:
»Monda az Úristen a kígyónak: Ellenségeskedést vetek közötted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadéka között, ő megrontja
fejedet.«
Délután fél 3-kor szólaltak meg először az új harangok, amelyeknek kellemes meleg összhangja Szlezák László budapesti harangöntő cég művészetét hirdeti.”

Harangszentelés

A képeket Tamás Péter küldte

Külön köszönet az Győri Egyházmegyei Levéltárnak.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

nyolc + 6 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját