A „GYŐR” ŐRNASZÁD ÜNNEPÉLYE, 1929


A trianoni békediktátum dicsőséges dunai hajóhadunkat a legszűkebb korlátok közé szorította. De ami keveset megtarthattunk belőle, az annál inkább és annál erősebben a magyar nemzet szívéhez nőtt. Egyik fényes tanubizonysága ennek az a rajongó szeretet, melyet legutóbb Győr városa tanúsított szerény dunai flottillánk iránt, amidőn a „Győr” nevű őrnaszádot díszlobogóval ajándékozta meg, s azt június hó 24-én megható, lelkes ünnepély keretében adta át a nemes város polgármestere, dr. Szauter Ferenc. A lobogó nehéz selyemből készült, melyre a kis magyar címer s bal felső sarkában Győrváros címere van művésziesen hímezve. Az ünnepélyen a város katonai és polgárihatóságainak vezetőin kívül nagyszámú előkelő közönség vett részt. A lobogó ünnepélyes átadását Grősz József győri segédpüspök által celebrált mise előzte meg, utána megáldotta a lobogót s a jelenvoltak lelkes ovációi kíséretében vonták fel a „Győr” őrnaszádra a megszentelt díszlobogót. Az ünnepség — melyen dunai flottillánk négy őrnaszádja és közös iskolahajója teljes személyzetével vett részt — igen lelkes hangulatban folyt le s örvendetes tanúságot tett arról a fokozott haza-fias érdeklődésről és szeretetéről, mellyel közönségünk Trianon béklyói dacára is szépen fejlődő szerény kis dunai hajórajunk iránt viseltetik, s nemes Győr városát méltán megilleti a nemzet hálás elismerése, hogy ily szép példát adott dunai hadihajózásunk fejlesztése iránt tanúsított meleg érdeklődéséről.

A “GYŐR” őrnaszád fegyverzete: 2 db 29 M. 80 mm légvédelmi ágyú + 3 géppuska
Motor: 1200 HP, nyersolajturbina, gőzüzem

A fellobogózott egységeken a díszbe öltözött legénység, a parton a helybéli folyamőrség díszbe öltözött százada várta az ünnepség megkezdését. (Kép: fortepan_114937)

 

Grősz József segédpüspök tábori misét mondott azután a Győr-hajóra ment segédletével ahol Nemes Sponer Sándor kapitány fogadta a főpapot és a város képviselőjét. (Kép: fortepan_114936)

 

A hajón sorakozott legénység tisztelgése.

 

A hajóosztály tisztjei és a vendégek a segédpüspök által celebrált mise után a hajó fedélzetén

 

A díszlobogó.

 

A gőz alatt álló, indulásra kész hajóosztály, mely 4 őrnaszádból és közös iskolahajóból áll.

 

A dunai flottilla négy őrnaszádja és közös iskolahajója (Kép: fortepan_114938)

 

Fénykép Békefi Péter gyűjteményéből

 

A Győr őrnaszád legénysége (fortepan_114934 / MÓRA ANDRÁS)

 

Tudósítás az eseményről

Felhasznált irodalom:

Gonda Béla szerk.: A Tenger 19. évfolyam 1929 (arcanum)

Dunántúli Hírlap, 1929. június 25-i száma ( https://www.gyorikonyvtar.hu/)

Hadtörténelmi Közlemények, 13. évfolyam 1966 (https://adtplus.arcanum.hu )

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat Facebook-on, illetve már itt, a weboldalon is.

Havi rendszeres támogatást az alábbi gombbal és az összeg kiválasztásával kezdeményezhetsz:

You may also like

Szólj hozzá!

Főszerkesztő

Kozma Endre

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”