Emléktábla a Radó-szigeten


1886-ban a Rába árvízvédelmi szabályozásának befejezése alkalmából emléktáblát állítottak a Radó-sziget déli csúcsán.

Emléktábla. A Rábatorok rendezése által nyert új sétatérre, melyet közönségünk már „Radó-tér“-nek keresztelt, csakugyan emléket állítanak a győrvárosi árvédelmi munkálatok befejezése alkalmából. Értesülésünk szerint egyszerű márványtábla fogja jelölni a csúcsot, s a táblán mindazok nevei meglesznek örökítve, kik a mű létrehozásában maguknak kiválóbb érdemeket szereztek.” (Győri Közlöny, 1886. 09. 19.)

„A Radó téren felállítandó emléktábla mintáját tegnap küldte a rábaszabályozási társulat igazgatósága Ney Ede és társa pesti szobrászokhoz elkészítés végett. Az emléktábla sziklacsoportozat alakú, tetején márványlappal, melyen a rábaszabályozás megkezdésének ideje és a vezérférfiak nevei lesznek megörökítve.” (Győri Híradó, 1886. 10. 03.)

A Radó-sziget térképe 1892-ben. A déli csúcson jelölve a Rába szabályozás emlékoszlopa.

„A Rábaszábályozás emlékköve az új sétatér csúcsán gyorsan közeledik teljes befejeződéséhez. Egy hatalmas sziklatömb van ott kifaragva melybe szürke márványtáblát helyeznek bele. A márvány a következő arany feliratot nyújtja át a halhatatlanságnak:

I. Ferencz József őfelsége dicsőséges uralkodása

borosjenői Tisza Kálmán miniszterelnök

báró Kemény Gábor küzm.-közl. miniszter

gróf Szapáry Gyula pénzügyminiszter

bellusi Baross Gábor közm. és köz. államtitkár

idejében,

az 1885. XV. t. cz. rendeletéből

Győr sz. kir. város és Győrsziget község árvízvédelmi biztosítását

szentmártoni Radó Kálmán cs. kir. kamarás, vasmegyei főispán, mint kormánybiztos által

Meiszner Ernő kir. főmérnök tervei szerint

az ország, Győr sz. kir. város, Győrmegye, Győrsziget község

és a Rábaszabályozó társulat áldozatkészsége létesitette

1886.

Az emléktábla igen ízléses. Egyelőre vászonnal borítják le s azon alkalommal fog lélepleztetni, midőn a kész építményeket felülvizsgálat után a városnak átadják.” (Győri Hírlap. 1886. 12. 09.)

Az emléktábla egy 1940 körüli fotón (Békefi Péter fotónegatív gyűjteményéből)

1954-ben a szöveges részt kicserélték és az 189/1954-es VB-határozattal Sajó Károly győri születésű tudósnak állítottak emléket.

„Városunk szülötte Sajó Károly dr. 1851—1939. A világhírű magyar természettudós emlékezetére. Korának haladó szellemű tudósa volt, aki mély szocializmustól és emberiességtől áthatott munkáiban elsősorban a rovarvilággal foglalkozott. El nem hervadó érdemei vannak a rovarok betegségterjesztő voltának felismerésében, s a kártevő rovarok elleni eredményes védekezés terén. Felbecsülhetetlen szolgálatokat tett az egész emberiségnek.”

Sajó Károly emlékműve 2022-ben. (Saját fotó)

Vajon mi lehetett az oka a tábla cseréjének?

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

3 × 4 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját