Betörőhajsza a győri háztetőkön


1933. október 8-án hajnalban a győri rendőrök a Király utca és a Széchenyi tér között háztetőkön üldözték a betörőket.

A korabali lapok hangzatos címekkel, és mindegyik egy kicsit másképpen tálalta az olvasóknak a betörőhajszát és a banda elfogását. Érdemes elolvasni a cikkeket, amelyekben csak a helyszín egyezik.

A Hétfői Újság 1933. 10. 8-i száma így írt:

Amerikai ízű szenzációs betörő üldözés Győrben

Győr, okt. 8.Mára virradó éjszáka 2 és 3 óra között amerikai ízű betörőüldözés betörőfogás zajlott le filmszerü gyorsasággal és izgalmakkal a Király-ucca és a Széchenyi-tér között a háztetőkön, ahol a betörök és üldözők háztetőről-háztetőre, padlásról-padlásra rohantak, az uccán pedig a vendéglőkből, kávéházakból hazaigyekvő, valamint az álmukból felvert emberek százai gyűltek össze, akik közül sokan avatkoztak be az üldözésbe.

Az izgalmas látványosság elindítója Kisfaludy Vince kereskedősegéd volt, aki Alexy Géza fűszerés csemege üzletében van alkalmazva. Amikor Kisfaludy az Anhalzer üveg- és porcellánkereskedés Szélközi részébe ért, a sötét sikátorban egy fiatalembert talált, akinek
csomagot nyújtottak ki az üzlet raktárából.
Kisfaludy nyomban figyelmeztette a legközelebbi rendőrőrszemet, de mire a helyszínre
értek nem találtak itt senkit sem. Hosszas vizsgálódás után a betörőket a háztetőn fedezték fel, ahol a kémény mellett bújtak meg. Ekkorra már nagyobb rendőri készültség érkezett
Nagy János rendőrfelügyelő vezetésével, mely a kivonult detektivekkel együtt 29 főre rúgott.
Megérkeztek a tűzoltók is a tolólétrával és megkezdődött a hajsza.

Az Anhalzer üveg- és porcelánkereskedés kirakata 1934-ben

A betörők közvetlen nyomában Markó László festőmester haladt és karbidlámpával világította a nyaktörő utat a háztetőkön. Az üldözés során, mely több mint egy óra hosszat tartott, a rendőrség több riasztólövést adott le. Végre negyed 4 órakor Markó László a Király ucca 18. sz. ház tűzfalánál elfogta a betörőket.

A rendőrök leszállították a háztetőről a két betörőt és bekísérték őket a rendőrségre.

A felbőszült nagy tömeg meg akarta lincselni a betörőket, a rendőrség csak erélyes fellépéssel tudta megvédeni őket a közönség dühétől, de így is több ütleg érte őket.

A rendőrségen kitűnt, hogy az egyik betörő Haizinger Rudolf bőrdíszműves Écsi uccai lakos aki már négyszer volt büntetve, a másik pedig Poraider János köművessegéd, Kertész ucca 27. sz. alatti lakos. Mindketten s bevallóották hogy este 7 árakor terepszemlét tartottak az üzletben, éjfél felé aztán a vasrácsos ablakon át másztak be a raktárba. A Nacional kasszát az üzletből a raktárba vitték, ahol harmadik társuk amerikai betörőszerszámokkal felnyitotta.

A rendörség reggel házkutatást tartott Haizinger Rudolf lakásán, ahol több lopott tárgyat talált. A rendőrség Haizingert és Poraidert gyanúsítja a káptalandombi lopással is és az a feltevés, hogy a két csendőrt is, aki a Dunába fulladt, ő miattuk halt meg, mert valószínű hogy ők a tettesei annak a lopásnak is, amelyben a két csendőr nyomozott.”

A Friss Újság 1933. 10. 10-i számából:

„Izgalmas éjszakai betöröhajsza fényszórókkal a háztetőn

Veszedelmes betörőbandát tett ártalmatlanná a győri rendőrség

Győrött vasárnap éjféltájban egy járókelő észrevette, hogy két betörő hatol be az Anhalzer-féle üvegárunagykereskedésbe. Értesítette a rendőröket, mire pár perc múlva rendőrkordon vette körül a házat. Amikor ezt a betörők észrevették, felmásztak a tetőre és egyik házról a másikra tornászták át magukat, hogy megmeneküljenek. A rendőrök fényszórókkal kutatták át a háztetőket. Közben a betörők cserépdarabokat zúdítottak a rendőrökre.
Végül háromórás izgalmas hajsza után elfogták a betörőket: Hotczinger Rudolf és Poreider Imre kőművessegédeket. Az elfogott betörők lakásán házkutatást tartottak. Rengeteg lopott holmi került elő. Ezenkívül a legmodernebb betörőszerszámokra akadtak a rendőrök. A nyomozás során a rendőrség őrizetbe vette Ugróczi József 30 éves kőművessegédet is. Ugróczi bevallotta, hogy ő is résztvett vasárnap éjjel az An­halzer-féle üzlet kifosztásában. Ő kívülről „vigyázott” és’a rendőrök közeledtére elmenekült. A rendőrség megállapította, hogy a betörők valóságos bandát alakítottak és ők követték el a legutóbbi hetek győri és győrkörnyékbeli betöréseit. Ennek a bandának tagjai fosztották ki a győri székeskáptalan pénztárszekrényét, ők rabolták ki az Andrássy úti kereskedéseket, ők jártak háromszor a Neuhauser-féle épitőanyagnagykereskedésben. Ezenkívül még rengeteg betörést és lopást ismertek
be. Megállapították, hogy ennek a bandának tagjai lövöldöztek falopás közben a mártonhegyi erdőben az uradalmi cselédségre. Az ő üldözésük közben fulladtak a Dunába Szabó Dezső és Kiss Gábor csendőrök.
A győr-révfalui temető bokrai között elásva megtalálták a rendőrség detektivjei a banda betörőszerszámait. A rendőrség hétfőn délután elfogta a börcsi püspöki uradalom parádéskocsisát, Jankó Imrét is, aki szintén tagja volt a
bandának. Még további letartóztatások várhatók.”

Széchenyi tér. Az elfogott betörőket a rendőrségre kísérik (Kép: Pesti Hírlap képes melléklete 1933. 10. 12.)

Az Új nemzedék 1933. 10. 10-i számából:

„A győri háztetőkön reflektorlényben hajszoltak és fogtak el két rovottmultú betörőt

Győr, október 9.
Vasárnap hajnali két óra tájban a győri Király-utca egyik járókelője észrevette, hogy az Anhalter-féle üvegkereskedés vasrácsos ablakán két suhanc bemászik és maguk mögött bezárják az ablakot. A járókelő rendőrért sietett, aki azután megerősítést kért. Csakhamar huszonhárom rendőr állotta körül a háztömböt. A szokatlan rendőri készenlét a hajnali órákban is sok nézőt vonzott. Nagy tömeg gyűlt össze, amely tanúja akart lenni a betörőfogásnak. Valaki egyszerre elkiáltotta magát:

Ott másznak a háztetőn!

Csakugyan. Az egyemeletes ház tetején ott kuporgott a két fiatalember. Hogy könnyebben mászhassanak, levetették a cipőt és mezítláb akartak kereket oldani. Az egyik rendőrtiszt kiállott az utca közepére és felkiáltott a tetőre:

Adják meg magukat, hiszen úgysem menekülhetnek!

A betörők azonban tovább másztak a háztetőn és a kémény körül eltűntek. A rendőrök erre megállitottaik egy taxit és annak reflektorfényénél világították meg a házak tetejét, majd kihívták a tűzoltókat is, akik tolólétrával fölmentek az egyik ház tetejére és onnan vetítettek reflektorfényt az épülettömbre. Közben a tömeg egyre nőtt. Hol itt, hol ott hangzott fel egy kiáltás:

Ott mennek . . . Amott vannak . . . Most a másik házra ugrottak át . . .

Aztán hirtelen újra eltűnt a két betörő. A járó-kelők közül ekkor jelentkezett egy Makó László nevű 21 éves fiatalember, aki vállalkozott arra, hogy átkutatja a padlásokat.
Lámpát adtak kezébe, kinyittatták a padlásokat és megkezdődött a betörők keresése. Az izgalmas hajsza során a rendőrök több riasztó lövést adtak le.

Végül két órai üldözés után hajnali 4 óra tájban sikerült az egyik ház padlásán a két betörőt leleplezni. Bilincseket raktak rájuk és igy kisérték le az utcára, ahol a tömeg közrefogta és meg akarta lincselni őket. Mind a két betörő kőművessegéd. Az egyiket Heitzinger Rudolfnak, a másikat Poreider Imrének hívják. Heitzinger már háromszor volt büntetve lopásért. Elmondották, hogy a pénzszekrényt akarták megfúrni, minthogy azonban az irodahelyiség ablaka az utcára nyílott, a kasszát átvitték az udvari műhelybe, hogy itt zavartalanul dolgozhassanak. A betörés színhelyén a legmodernebb betörőszerszámokat találtak, köztük félméteres acélfurót és különböző ráspolyokat.

A Magyar Kir. Államrendőrség a Rákóczi utca 1. sz. alatt

Egy nappal később elfogták a betörőbanda többi tagját is:

Az Új nemzedék 1933. 10. 12-i számából

Sajnos az elítélésükről semmit sem találtam a korabeli sajtóban.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

négy + 7 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját