A 16. győri háziezred zászlóavatása, 1940


Zászlót szentelt Győr város háziezrede. A zászlót a győri hölgyek készítették, hogy hirdesse a győri katonák vitézségét késő unokáknak, s vigasztalója, bajtársa, kísérője legyen vitézeinknek olyankor is, amikor azt hiszik, hogy mindenki elfelejtette őket idehaza.

Zászlót avat a győri háziezred – írta a Dunántúli Hírlap, 1940. október 26-i száma
„Október 29-én, kedden fényes ünnepség keretében avatja fel zászlaját városunk háziezrede, a 16. gyalogezred. A zászlót a város közönsége a győri nőegyletek útján ajánlotta fel a háziezrednek. Hétfőn este hét órakor katonazenekar járja végig a város utcáit. Másnap reggel az ezred vallásfelekezetek szerint istentiszteleten vesz részt. A zászlóavatási ünnepség kedden reggel 9 órakor kezdődik a városháza előtti téren. Itt fogadják a Kormányzó képviselőjét. Krasznabéltek szilágysági község   8 tagú küldöttséggel képviselteti magát az ünnepségen. A zászlóanyai tisztséget Koller Jenőné, a polgármester hitvese vállalta. Kérjük a város társadalmát, hogy a háziezred ünnepén házaikat lobogózzák fel.”

„Erdélyi virágos bevonulásáról dicsőségesen hazatért háziezredünknek e hét keddjén volt alkalma arra, hogy a győri hölgyek által készített gyönyörű selyemzászlót felavathassák. ” (Dunántúli Hírlap, 1940. november 2.)

A vendégek (Fotó: Id. Konok Tamás / fortepan_43569)

A városház előtti délelőtti avatóünnepségen ott láttuk Hász István dr tábori püspököt, Ragats Rezső dr káptalani helynököt, Koller Jenőnét, a zászlóanyát, Späth Gyulánét, a zászlókészítés egyik kezdeményezőjét. Ott voltak még Wagner Mihály kanonok, Holenda Barnabás dr bencés igazgató, D. Kapi Béla ev. püspök, Győry Elemér püspökhelyettes, Koller Jenő polgármester, Telbisz Miklós dr alispán, Szattler János magyaróvári polgármester, Müller Ferenc táblai tanácselnök, Szily Zoltán dr törvényszéki elnök, Zobay Ferenc kir. főügyész és a társadalmi élet kitűnőségei. Külön öröm volt a győri honvédeket Erdélyben olyan szíves szeretettel vendégül látó Krasznabéltek község küldöttsége, kik dr Weisz József esperesplébános vezetésével érkeztek meg.

Tíz óra volt, amikor megérkezett Schweitzer István altábornagy, a Kormányzó képviseletében és elvonult a Szent István úton elhelyezett díszszázad előtt.

Díszszázad a Városháza előtt (Fotó: Id. Konok Tamás / fortepan_43637)
Díszszázad a Városháza előtt (Kép: Polgár Istvánné Joli)
Díszszázad a Városháza előtt (Kép: Polgár Istvánné Joli)
Díszszázad a Városháza előtt (Kép: Polgár Istvánné Joli)

Koller Jenő polgármester a városház előtt oldalt felállított emelvényre megy és átadja a város közönsége nevében nagyon szép, lelkes beszéd kíséretében a zászlót.

A városház előtt oldalt felállított emelvény (Fotó: Thomann Lajos)

Koller Jenőné zászlóanya, Späth Gyuláné a győri nőegyletek és Weisz József dr Krasznabéltek szalagját feltűzik a zászlóra, majd dr Hász István tábori püspök kéri a Hadak Urának áldását a zászlóra. Ezután Balikó Lajos ev. tábori főesperes beszélt, majd következett a zászlószegek beverése.

Koller Jenőné, a győri polgármester felesége feldíszíti a zászlót (Kép: Tolnai Világlapja 1940-11-13 – 46. szám)
Koller Jenőné, a győri polgármester felesége feldíszíti a zászlót (Fotó: Thomann Lajos)

Végül vitéz Ballay Győző ezredes az ezred nevében hálás köszönetet mondott Győr nőegyleteinek az értékes zászlóért és fogadalmat tett, hogy az apákhoz és testvérekhez méltóan a győri honvédek mindig fenn fogják lobogtatni. A szép beszéd befejeztével eskü következett, amit a díszszázad mondott utána.

A díszszázad eskütétele (Fotó: Id. Konok Tamás / fortepan_43570)

Győrben lezajlott zászlószentelés és eskütétel ünnepi eseményén az alakulat fegyvereit is elhelyezték a szónoki emelvény előtt.

Győrben lezajlott zászlószentelés és eskütétel ünnepi eseményén az alakulat fegyvereit is elhelyezték a szónoki emelvény előtt. (Fotó: Thomann Lajos)
A díszszázad elvonul a felszentelt zászlóval (Fotó: Thomann Lajos)
A díszszázad elvonul a felszentelt zászlóval (Fotó: Thomann Lajos)
A díszszázad elvonul a felszentelt zászlóval (Fotó: Thomann Lajos)

Végül a Frigyes-laktanyában díszebéd volt.

A szövegek forrása: Dunántúli Hírlap, 1940. október 26. és 1940. november 2-i számai

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

húsz − tizennégy =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját