Az 1944 április 13-i bombázás áldozatainak temetése


1944 április 15-én, szombaton délután 5 órakor helyezték örök nyugalomra az április 13-i angolszász bombázás katonai és polgári áldozatainak egyrészét.

A bombázásról az alábbi linken olvashatnak bővebben:

A temetésről a Győri Nemzet Hírlap, 1944. 04. 16-i számában egy rövid tudósítás jelent meg:

„A győri légi terrortámadás áldozatai egy részének temetése

Szombaton délután 5 órakor helyezték örök nyugalomra az április 13-iki angolszász légió terrortámadás katonai és polgári áldozatainak egy részét. A közel 100 holttestet fekete koporsókban és ládákban az újtemetőnek jobb oldali részében ásott két nagyméretű sírüregben helyezték el.

A temetésen dr. Kászonyi Richárd főispán, Koller Jenő polgármester, dr. Telbísz Miklós alispán vezetésével városi és megyei előkelőség, a nagyszámú honvéd tisztikar, élén vitéz Szombathy Pál vezérőrnaggyal, valamint a gyászoló családok tagjain kívül nagyszámú közönség vett részt.

Győr városát Koller Jenő polgármester, a megyét dr. Kászonyi Richárd főispán képviselte.

A győri honvédgyalogezred, valamint a német katonaság diszszázada is kivonult.

A gyászszertartást először dr. báró Apor Vilmos megyéspüspök, majd D. Kapi Béla evangélikus püspök, végül Sáhó Andor református hitoktató lelkész végezte.

A kormány képviseletében dr. Kászonyi Richárd főispán, a honvédség részéről vitéz Szombathy Pál vezérőrnagy mondtak beszédet s koszorút helyeztek a sírra.

A város koszorúját Koller Jenő polgármester, a varmegyéét dr. Telbisz Miklós alispán tette le. A német katonaság is koszorút tett le.

A sok-sok hősi halott sírja előtt a mélyen lesújtott szívek az égre tekintettek: Uram, az ártatlanul kioltott sok élet Tehozzád kiált, ne hagyd a bűnt büntetlenül!”

Három német katona dísztemetést kapott.

A fotókat Dobos Vilmos (Esztergom, 1907. július 14. – USA, 1993.) készítette.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Dobos Mártának, aki Dobos Vilmos papírkép hagyatékát nekem ajándékozta.

Felhasznált irodalom: Perger Gyula: A pusztulás képei. Dobos Vilmos felvételei Győr 1944-es bombázásairól. Győr, Xántus János Múzeum, 2010.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

1 × egy =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját