Jobbra hajts!


1941. július 6-án lépett életbe Magyarországon a jobb oldali közlekedésről szóló rendelet, a fővárosban és környékén azonban csak november 9-én vezették be az új közlekedési rendet.

Baloldali közlekedés Győrött (Kép: Győr Város Levéltára)

A magyar közlekedési kormányzat 1939. júniusában a jobb oldali közlekedésre való áttérésről döntött, de a második világháború kitörése miatt az áttérést két évvel elhalasztották. A KRESZ-t a legtöbb pontban módosító végrehajtási utasítás 1941. június 26-án jelent meg, és július 6-án, nem egészen két héttel később lépett érvénybe. Az ország lakosságának felkészítése már áprilisban megkezdődött: az országos lapokat az MTI útján felkérték, hogy a „Jobbra hajts ABC-je” füzet megjelentetésével támogassák az átállási kampányt. A rádióban is napi több alkalommal figyelmeztették a hallgatóságot az áttérésre, az iskolákban a gyerekeket az új közlekedési rendre tanították.

Baloldali közlekedés Győrött a Vilmos császár (ma Szent István) úton 1936. 10. 03. (Kép: Győr Város Levéltára)

A korabeli győri sajtó segítségével nézzük meg, hogy ment végbe városunkban az átállás.

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. június 15.:

” Lényegében teljesen mindegy, hogy az úttest menetirányaink szerinti bal vagy jobb oldalán haladunk a járóművekkel, de mikor a kontinensen már az összes országokban jobb oldalon haladnak a járművek, Magyarországnak idegenforgalmi szempontból is fontos az a rendszer. „

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. június 24.:

Dunántúli Hírlap, 1941. június 28.

” Július 6-án vezetik be a jobboldali közlekedést

Hírt adott a Dunántúli Hírlap arról, hogy a forgalomban az eddig szokásos balra hajts, jobbra, előzz helyett jobbra hajts, balra előzz kerül a gyakorlatba. Az ország közlekedési rendszerének átállítása nem lesz éppen könnyű feladat, miért is a hivatali hatóságok többizben figyelmeztetést küldtek úgy a gyalog, mint a jármüveken közlekedők számára, hogy az esetleges baleseteket elkerüljék. Mint ismeretes, Budapesten és közvetlen környékén csak novemberben hajtják végre az átállítást, tekintettel arra, hogy huzamosabb előmunkálatokat és tekintélyes anyagi áldozatokat kíván. Külföldi államok bevett szokásának megfelelően Magyarországon is először vidéken vezetik be a jobboldali közlekedést. Az erre vonatkozó intézkedések már megtörténtek, megküldték a hatóságoknak a kivitelezésre vonatkozó szabályokat. Eszerint az utakon megváltoznak a menetirányok. Kerékpárok, szekerek, kocsik, gépkocsik, autóbuszok az úttest jobb oldalán közlekednek. Keresztezéseknél először balra nézzünk. Kanyarodónál mindig a másik úton is a jobb oldalra kell áthajtani. Ha előzni akarunk, ezentúl balra kell előzni. Egyetlen főszabály van, amit minden közlekedőnek, legyen az gyalogos, vagy járművön haladó: mindig az úttest jobb oldalán kell haladni. Az országutakon valamennyi jelzőtábla az úttest jobb oldalára kerül. A helyi változásról még lapunk útján is értesül a közönség. Eddigi értesülésünk szerint Győrött 8 ezer pengőt vesz igénybe a jelzőtáblák és egyéb figyelmeztetők, valamint az irányjelző sávok elhelyezése. „

Győr Baross út 1940-ben (Fotó: Dobos Vilmos)

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. július 2.:

” Falusi szekeresek, kocsisok nagyon vigyázzanak: állataik megszokták a balra térést. Autódudára a ló magától tér balra, ha szunnyad is a gazda. Erős kézbe a gyeplőt: jobbra hajts, balra előzz! Ne aludj a kocsin! Megbüntetnek!”

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. július 2.:

„A Jobbra hajts győri rendje

Ismeretes, hogy julius 6-án hajnali 3 órától kezdve az ország egész területén, Budapest és közvetlen környékének kivételével, a járómüvekkel az úttest jobboldalán kell közlekedni. A jobbra hajts, balra előzz bevezetése mindenütt, igy Győrött is, bizonyos rendszabályok bevezetésére késztették a rendőrkapitányságokat. A jobboldali közlekedésre hivatalos hirdetmény hívta fel a közönség figyelmét, amit a falragaszokon már a mai napon megtalálhatunk. A hirdetmény helyi vonatkozású részével az alábbiakban foglalkozunk. Vasárnaptól kezdve egyirányú lesz a közlekedés a kármelita templom és rendház körül. Azok a járóművek, amelyek az Újváros felöli hídon át a Csillag köz, Kazinczi utca, Szent László kir. utca és Káptalandomb irányából jönnek, a Zechmeister utcán, a Liszt Ferenc téren át térhetnek be a Deák Ferenc utcába. A Deák utca felőli kocsik továbbra is a Kármeliták előtt az Erzsébet téren közlekedhetnek Újváros félé. A dr Kovács Pál utcába ezután csak a Jedlik Ányos utca felől szabad behajtani. A többi helyeken a behajtási irány nem változik.

figyelmeztető táblák kerülnek a gépkocsikra is, elől a hűtőn lesznek elhelyezve, nyomtatott betűkkel: Jobbra hajts! (Kép: fortepan)

A főútvonalakon mindenütt táblákat helyeznek el. De figyelmeztető táblák kerülnek a gépkocsikra is, elől a hűtőn lesznek elhelyezve, nyomtatott betűkkel: Jobbra hajts. A hirdetmény végül felhívja a já rművezetők figyelmét a lelkiismeretes gondosságra, mert a baleset előidézőit szigorúan megbüntetik. „

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. július 4.:

” Újabb autószerencsétlenség a Szent István úton

Csütörtök délután 6 óra előtt pár perccel fülsiketítő fékcsikorgás hallatszott a Szent István út és Czuczor utca kereszteződése irányából: amely valóságos „halálsarok” lett az utóbbi időben. A jelzett helyen ugyanis összeszaladt két személyautó. Az egyik egy német személykocsi, amely a náluk szokásos és nálunk is pár nap múlva kötelező jobbra hajts irányban jött és így történt, hogy összerohant a Tóth sofőriskola RA 461 rendszámú kocsijával, amely felborult. Pillanatok alatt hatalmas tömeg gyűlt egybe, kihívták a mentőket is, azoknak azonban szerencsére nem akadt dolguk, mert noha a két kocsi összetört, de a bentülöknek nem történt bajuk. — A vizsgálat megindult. „

Jobbra hajts! Budapest határában (fortepan_14763 1941 Négyesi Pál)

A jobbra hajts ABC-je:

Győri Nemzeti Hírlap, 1941. július 5.

Győr dicsérete: baj nélkül megy az új közlekedési rend.

Vasárnap hajnalban lépett életbe a jobbra hajts, balra előzz új közlekedési rend. Győr közönségének dicséretére meg kell említenünk, hogy úgy a járművezetők, mint a gyalogos közönség a legfegyelmezettebben tett eleget a parancsnak és semmi komolyabb közlekedési baj nem történt. Az autókra kötelezően előirt táblák is nagy segítség ebben. A városban az vd varias rendőrök, a vidéken a figyelmes csendőrség vigyázott a rendre és reméljük, hogy az uj közlekedési rendet minden baj nélkül megszokja a közönség. Még csak a kezdetén vagyunk! Továbbra is igen nagy gondosság ajánlatos!

Júliusi búzaérlelő szellőben indult székesfehérvári útjára a GyAC. Reggel 7 órakor már ott állt a Star garage 38-as kocsija a Ráth Mátyás-tér előtt. Gyurgyik József gépkocsivezető rákapcsol az elsőre és az autóbusz lassan meg indult — az út jobboldalán. Premiermenet. Áthúz a kettős hídon, lekanyarodik a szabályos útszakaszon a karmeliták mellett és azután nekilendül első vidéki, jobboldali útjának. Amint elhagyjuk a várost, az országút táblái, útjelzői minden nagyobb szakasznál figyelmeztetik a jármüvek vezetőit az új rendszabályra. Nincs is hiba seholsem! Mezőőrsön búcsúra készül a falu. Egyetlen ami szembetűnő, az út győrmegyei része rossz. A következő pillanatban elénk kerül egy kerékpáros, öreg atyafi, aki csodálkozva ugrott le gépéről — a jobb oldalon szembejövő autóbusz elől. Általában azonban mindenütt betartották a jobboldali közlekedés szabályait.” (Győri Nemzeti Hírlap 1941. 07. 08.)

Jobbra hajts tábla a Star garázs falán, a Szent István út – Teleky u. sarkon (A képért köszönet Takács Jánosnak)

Korabeli újságok a DRKPMK digitális gyűjteményéből származnak.

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

1 hozzászólás

  • Jamespreft
    2020-04-26 at 20:59

    thank so much for your website it assists a whole lot.

Szólj hozzá!

1 × 4 =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját